Výzva k zodpovednému správaniu

Milí Liptáci,

vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na celom Slovensku si Vás dovoľujeme poprosiť a vyzvať k zodpovednosti. Hygienicko-epidemiologická situácia je vážna a aby sme ju zvládli, budeme potrebovať pomoc každého jedného z Vás.

Momentálne sa pripravujeme na zvládnutie tejto situácie aj prostredníctvom stavebných úprav našej nemocnice, snažíme sa o získanie čo najväčšieho počtu osobných ochranných pracovných pomôcok (rúška, respirátory, plášte, okuliare, dezinfekčné roztoky …)  a čistiacich prostriedkov a zabezpečenie ochrany Vás ale aj našich zdravotníkov.

Tieto všetky opatrenia budú ale zbytočné, ak zlyhá základný element v našej spoločnosti – zodpovednosť.

Tak ako Vy budete potrebovať našich zdravotníkov  aj oni budú potrebovať Vás. Vyzývame Vás preto, aby ste dodržiavali všetky vydané nariadenia a odporúčania v súvislosti s koronavírusom, nezatajovali informácie potrebné k prvotnej diagnostike Vášho zdravotného stavu, spolupracovali s našimi zdravotníkmi a riadili sa ich pokynmi.  Spojme sa preto v týchto ťažkých časoch a ukážme nielen Slovensku ale celému svetu že sme zodpovední a záleží nám na nás, našich blízkych, kolegoch, susedoch a všetkých obyvateľoch Liptova.

Ďakujeme, že sa správate zodpovedne

Manažment Liptovskej nemocnice

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár