Entries by marcinekova

Príjemné prekvapenia v novom roku

Príjemné prekvapenia v novom roku Všetci si želáme do nového roka hlavne veľa zdravia, ktoré zostáva prioritou aj pre nás. Vďaka našim darcom, môžeme rozvíjať a poskytovať zdravotnú starostlivosť aj v tomto roku. Ešte počas sviatkov nás veľmi milo prekvapila spoločnosti Unicredit Bank, ktorá darovala nášmu neurologickému oddeleniu novú odsávačku. Darcovia mysleli nielen na našich […]

Rozvoj telemedicíny v našej nemocnic

Pomocou telemedicíny sa môžu poskytovatelia zdravotnej starostlivosti pri svojej činnosti zamerať na dve oblasti a to na diaľkové monitorovanie pacienta a diaľkovú terapiu. Občianske združenie Liptovskej nemocnice sa preto rozhodlo zapojiť do projektu vyhláseného Žilinským samosprávnym krajom a získať finančnú podporu na zakúpenie materiálno-technického vybavenia pre rozvoj telemedicíny v Liptovskej nemocnici. „Cieľom projektu bolo  eliminovať bariéry vo […]

Informácie k 300,- € a 200,- € odmenám za očkovanie

Vážená verejnosť, oznamujeme Vám, že vakcinačné centrum Liptovskej nemocnice nedisponuje žiadnymi bližšími informáciami ohľadom priznávania 300 € a 200 € odmien za očkovanie. Taktiež vakcinačné centrum nevypláca odmeny v hotovosti. Vyplácanie odmien za očkovanie bude prebiehať mimo vakcinačného centra. V prípade akýkoľvek dotazov ohľadom uvedeného je potrebné sa obrátiť na MF SR. Zároveň si Vás […]

Pridávame mimoriadny termín na očkovanie

Pridávame mimoriadny termín na očkovanie Aj tento víkend sa môže prísť zaočkovať do nášho vakcinačného centra. Budeme sa tešiť na každého záujemcu o očkovanie (vakcína od spoločnosti Pfizer/Biontech). v sobotu 18. 12. od 07:00 do 12:00 (registrovaní aj neregistrovaní, registrovaní budú mať prednosť) 12:00 – 12:30 obedná prestávka 12:30 – 13:30 neregistrovaní. Očkovanie bude bez […]

Začali sme podávať monoklonálne protilátky

Od 18.11.2021 Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu začína s podávaním monoklonálnych protilátok (v zmysle usmernenia Z098410-2021) určených pre pacientov vo včasnej fáze ochorenia COVID-19 u pacientov s vysokým rizikom ťažkého priebehu ochorenia.   Viac informácií o sa dozviete na našej stránke: https://nsplm.sk/podavanie-monoklonalnych-protilatok/

Oznam o poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti

Oznam o poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti Vážená verejnosť, touto cestou Vám oznamujeme, že vzhľadom na kritickú epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 a pokynmi MZSR budú všetky lôžkové oddelenia poskytovať iba neodkladnú zdravotnú starostlivosť až do odvolania. Zdravotná starostlivosť o onkologických pacientov, dialyzovaných pacientov alebo tým, ktorí potrebujú biologickú liečbu, bude zachovaná v maximálnej […]

Upresnenie informácií ku COVID ambulancii

Vážená verejnosť, vzhľadom  na nesprávne informácie a na predchádzanie nedorozumení  Vám oznamujeme, že nemocnica neprevádzkuje tzv. COVID ambulanciu. Jedná sa o príjmovú ambulanciu reprofilizovaného oddelenia pre pacientov s ochorením COVID-19. Každý pacient so známkami respiračného ochorenia, príp. s pozitivitou Ag/PCR testu sa má v prípade ťažkostí  obrátiť na svojho zmluvného všeobecného lekára. Za spoluprácu a pochopenie ďakujeme.

Informácie pre pacientov JZS očnej

Vážení pacienti, v prípade Vášho plánovaného zákroku na JZS očnej alebo ambulantného vyšetrenia Vás prosíme: aby pacienti kompletne zaočkovaní aj nezaočkovaní alebo nekompletne očkovaní pred plánovaným operačným zákrokom absolvovali PCR test (nie starší ako 72 hodín), ambulantní pacienti, ktorí nie sú očkovaní alebo po prekonaní – stačí Ag test. Za spoluprácu a rešpektovanie prijatých opatrení […]