Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

O násPoskytujeme komplexnú liečebno-preventívnu rehabilitačnú starostlivosť pacientov s ochoreniami pohybového aparátu, nervového systému, s internými ochoreniami, po úrazoch
a operáciách traumatologických, ortopedických
a neurochirurgických.

Ambulantný úsek:

 • komplexné rehabilitačné vyšetrenie a diagnostika pacientov
  so stanovením individuálneho rehabilitačného programu s následnou liečbou,
 • predpisy a poradenstvo vhodných rehabilitačných pomôcok, určených na pomoc a kompenzáciu pri danom funkčnom postihnutí pacienta.

Úsek rehabilitácie pacientov na lôžkových oddeleniach v nemocnici:

 • pre hospitalizovaných pacientov sa poskytuje rehabilitačná starostlivosť priamo na jednotlivých oddeleniach v nemocnici.
[/av_one_half]

Ordinačné hodiny

Pondelok: 06:30 – 14:30
Utorok: 06:30 – 14:30
Streda: 06:30 – 14:30
Štvrtok: 06:30 – 14:30
Piatok: 06:30 – 14:30

Pre práceschopných pacientov služba denne do 16:00.
Obedňajšia prestávka medzi 12:00 a 12:30.

INFORMÁCIE PRE PACIENTA

Objednávanie pacientov:

Objednať sa môžete osobne alebo telefonicky na t.č. 044/55 21 285.

Lokalizácia:

Nachádzame sa  na prízemí polikliniky na Jánošíkovom nábreží
č. 1212/2
.

DIAGNOSTICKÉ A LIEČEBNÉ METÓDY

Liečebná telesná výchova:

 • cvičenie v skupine v rámci prevencie porúch pohybového aparátu s inštruktážami o pohybovej životospráve a škole chrbta u detí a dospelých,
 • individuálna liečebná telesná výchova základná a špeciálna, s využitím špeciálnych metodík (Bobath, Kabath, Brunkowej, Kaltenborn, akrálna koaktivačná terapia, propriocepcia podľa Freemanna, propriofoot koncept, SM systém, LTV skolióz, Brugerov sed, postizometrická relaxácia svalov, mobilizačné a mäkké techniky, trakcie, polohovanie, posilňovacie cvičenia na náradiach a s pomôckami, fit-lopte, nestabilných plošinách, bicykel, ergoterapia ruky, kinesiotape).

 Fyzikálna terapia:

 • nízko, stredne a vysokofrekvenčné prúdy, elektrostimulácia svalov, ultrazvuk, magnetoterapia, laseroterapia.

Vodoliečba:

 • čiastočný vírivý kúpeľ na dolné a horné končatiny, celotelový perličkový a vírivý kúpeľ.

 Termoterapia:

 • termozábaly, solux, lawatherm.

 Mechanoterapia:

 • klasická a reflexná masáž, manuálna lymfodrenáž.

V rámci nadštandardnej starostlivosti po predchádzajúcej konzultácii s lekárom je možnosť poskytovania procedúr nad limit určený za priamu platbu.

Cena je stanovená v cenníku výkonov a služieb fyziatricko-rehabilitačného oddelenia na webovej stránke nemocnice www.nsplm.sk

PRACOVNÍCI ODDELENIAMUDr. Ľubica Krakovská
primárka oddelenia

krakovska@nsplm.skBc. Miriam Matajová
vedúca fyzioterapeutka

matajova@nsplm.sk