História nemocnice

2020

otvorenie oftalmologickej ambulancie v Liptovskom Hrádku

otvorenie oftalmologickej ambulancie v Liptovskom Hrádku
2019

zakúpenie nového USG prístroja pre gynekologické oddelenie

zakúpenie nového USG prístroja pre gynekologické oddelenie
2019

oslava 160. výročia založenia nemocnice

oslava 160. výročia založenia nemocnice
2019

zúčastnili sme sa na športovom dni zdravotníkov

zúčastnili sme sa na športovom dni zdravotníkov
2019

neurologické oddelenie získalo medzinárodné ocenenie Angel awards za liečbu cievnej mozgovej príhody

neurologické oddelenie získalo medzinárodné ocenenie Angel awards za liečbu cievnej mozgovej príhody
2019

otvorenie zrekonštruovanej neurologickej JIS

otvorenie zrekonštruovanej neurologickej JIS
19
2019

zakúpenie nového moderného mamografického prístroja

zakúpenie nového moderného mamografického prístroja
2018

zrekonštruovali sme cesty a spevnené plochy

zrekonštruovali sme cesty a spevnené plochy
2018

otvorenie novej JZS oftalmologickej v pavilóne J

otvorenie novej JZS oftalmologickej v pavilóne J
2018

detská kardiologická ambulancia sa presťahovala do nových priestorov v pavilóne J

detská kardiologická ambulancia sa presťahovala do nových priestorov v pavilóne J
2018

všeobecná ambulancia pre deti a dorast sa presťahovala do nových priestorov v pavilóne J

všeobecná ambulancia pre deti a dorast sa presťahovala do nových priestorov v pavilóne J
2018

začiatok prevádzky Pohotovosti pre dospelých a Pohotovosti pre deti a dorast

začiatok prevádzky Pohotovosti pre dospelých a Pohotovosti pre deti a dorast
2018

neurologické oddelenie získalo prestížne diamantové ocenenie od ESO v liečení cievnej mozgovej príhody

neurologické oddelenie získalo prestížne diamantové ocenenie od ESO v liečení cievnej mozgovej príhody
2018

chirurgické oddelenie začalo operovať na novej 4K laparoskopickej veži

chirurgické oddelenie začalo operovať na novej 4K laparoskopickej veži
2017

Žilinská župa zakúpila pre gynekologické oddelenie nový ultrazvuk

Žilinská župa zakúpila pre gynekologické oddelenie nový ultrazvuk
2017

záchranári RLP dostali úplne novú sanitku

záchranári RLP dostali úplne novú sanitku
2017

naša pôrodnica získala 1. miesto v odbornom hodnotení pôrodníc na Slovensku vo svojej kategórii za rok 2016

naša pôrodnica získala 1. miesto v odbornom hodnotení pôrodníc na Slovensku vo svojej kategórii za rok 2016
2016

vybudovanie dvoch nadštandardných izieb na internom oddelení

2016

otvorenie verejnej lekárne

otvorenie verejnej lekárne
2015

nadviazanie spolupráce s nadáciou Ronald Mc Donald´s Charities

nadviazanie spolupráce s nadáciou Ronald Mc Donald´s Charities
2014

presťahovanie neurologického oddelenia do chirurgického pavilónu, začiatok prevádzky neurologickej JIS

2012

zakúpený nový CT prístroj

zakúpený nový CT prístroj
2011

uvedené do prevádzky pracovisko urgentného príjmu a oddelenie laboratórnej medicíny

2010

vznik úseku evidencie zomrelých

2010

ambulantná starostlivosť bola rozšírená o služby reumatologickej ambulancie

2010

uvedená do prevádzky ambulancia záchrannej zdravotnej služby

2007

ukončená rekonštrukcia a zateplenie budovy interného pavilónu

ukončená rekonštrukcia a zateplenie budovy interného pavilónu
2006

slávnostné uvedená do prevádzky budova bývalého chirurgického pavilónu (v súčasnosti psychiatrický pavilón)

slávnostné uvedená do prevádzky budova bývalého chirurgického pavilónu (v súčasnosti psychiatrický pavilón)
2005

bolo presťahované oddelenie klinickej mikrobiológie

2005

novorodenecké oddelenie a časť gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia bola presťahovaná do nového chirurgického pavilónu

2002

vznik traumatologického oddelenia, oddelenia centrálnych operačných sál a sterilizácie

2001

do užívania bola uvedená budova skladov a dielní

2001

založenie nadácie DUMI, ktorá podporuje Liptovskú nemocnicu

1996

ukončenie prístavby novej plynovej kotolne a následne rekonštrukcia budovy v ktorej je umiestnená ústavná kuchyňa

1991

výstavba nového chirurgického pavilónu

výstavba nového chirurgického pavilónu
1991

nemocnica získala bezplatným prevodom objekt „panelák“, do ktorého sa presťahovalo neurologické oddelenie, nemocničná lekáreň a doliečovacie oddelenie (1997)

1989

ukončenie novej výstavby interného pavilónu

ukončenie novej výstavby interného pavilónu
1988

dokončená budova trafostanice a náhradného zdroja elektrickej energie

1986

Prístavba patológie

Prístavba patológie
1985

uvedená do užívania budova pre anesteziologické oddelenie a rýchlu lekársku pomoc

1980

Mikrobiologické oddelenie pred budovou OHS

Mikrobiologické oddelenie pred budovou OHS
1978

uvedená do užívania slobodáreň pre zamestnancov v areáli nemocnice

1977

skolaudovaná čistička odpadových vôd pri nemocnici

1970

zriadené kožné oddelenie

zriadené kožné oddelenie
1969

uvedená do užívania slobodáreň v areáli polikliniky

1968

zriadené urologické oddelenie

1967

zriadené ortopedické oddelenie

zriadené ortopedické oddelenie
1964

zriadené neurologické oddelenie

1957

prístavba k budove chirurgického pavilónu za účelom umiestnenia rádiologického a urologického oddelenia, neskôr tu bolo umiestnené ortopedické oddelenie a oddelenie anesteziológie

1955

zriadené psychiatrické oddelenie

1954

zriadené infekčné oddelenie

1950

zriadené detské oddelenie

zriadené detské oddelenie
1948

vybudovaná nová hospodárska budova, budova oddelenia klinickej biochémie a patológie, zároveň bolo vytvorené nové patologické oddelenie (1952)

vybudovaná nová hospodárska budova, budova oddelenia klinickej biochémie a patológie, zároveň bolo vytvorené nové patologické oddelenie (1952)
1945

Budova nemocnice

Budova nemocnice
1936

výstavba interného pavilónu, kde sa neskôr umiestnilo gynekologicko-pôrodnícke a kožné oddelenie

výstavba interného pavilónu, kde sa neskôr umiestnilo gynekologicko-pôrodnícke a kožné oddelenie
1933

vybudovaná nemocničná kuchyňa, kotolňa a práčovňa (neskôr upravená a psychiatrický pavilón)

1932

vybodovaná márnica, dnes slúži budova na administratívne účely

vybodovaná márnica, dnes slúži budova na administratívne účely
1932

ukončená výstavba budovy pre služobné byty pre zamestnancov, neskôr sa do budovy presťahovalo krčné (1947) a očné oddelenie (1959)

ukončená výstavba budovy pre služobné byty pre zamestnancov, neskôr sa do budovy presťahovalo krčné (1947) a očné oddelenie  (1959)
1931

pôvodná budova Palugayovského kaštieľa bola zbúraná

1930

dokončenie výstavby pôvodného chirurgického pavilónu

dokončenie výstavby pôvodného chirurgického pavilónu
1929

začiatok výstavby pôvodného chirurgického pavilónu

1922

výstavba prvej nemocničnej budovy – tuberkulózny pavilón

1880

nemocnica bola presťahovaná do kaštieľa odkúpeného od rodiny Palugayovcov

1859

založenie nemocnice, prvým riaditeľom sa stal MUDr. Karol Hofmann

založenie nemocnice, prvým riaditeľom sa stal MUDr. Karol Hofmann