Modernizujeme priestory našej pôrodnice 

 Už dlhé roky patrí naša pôrodnica medzi najlepšie 🔝 hodnotené pôrodnice vo svojej kategórii na Slovensku.
Pred niekoľkými rokmi sa pôrodnica presťahovala do nových priestorov v chirurgickom pavilóne a nastal čas, aby sa jej priestorové a materiálno-technické vybavenie vyrovnalo súčasným trendom. 🆕
Všetky budúce mamičky chceme ubezpečiť, že počas rekonštrukčných prác 👷 je naše pôrodnícke a novorodnecké oddelene plne funkčné a tešíme sa na každú budúcu mamičku.👨‍👩‍👦
✅Aj napriek momentálnej situácii na celom Slovensku Vám budeme na týchto oddeleniach plne k dispozícii aj po 01. 12. 2022.
Pred niekoľkými dňami sme začali s prerábaním 🛁 sociálnych zariadení na celom oddelení, postupne vymeníme okná, vymaľujeme, nahradíme zničené podlahy na pôrodných sálach a pod. čím chceme prispieť k zvýšeniu pohodlia pre naše rodičky, bábätká a zamestnancov.
Ďakujeme, že ste si pre príchod Vášho bábätka na svet vybrali práve našu pôrodnicu a veríme, že sa Vám v novom prostredí bude príjemne rodiť. ❤️

 

 

Vyjadrenie LNsP k medializovanej téme optimalizácie siete nemocníc 

Vážení pacienti, podporovatelia našej nemocnice a verejnosť,
istotne ste v posledných dňoch zachytili niekoľko nových informácií k optimalizácii siete nemocníc (OSN) či už z televíznych médií alebo sociálnych sietí. Keďže ide o veľmi citlivú tému, ktorá stále nie je moc šťastne komunikovaná, rozhodli sme sa pridať vyjadrenie aj za nás, ako reakciu na skutočnosti, ktoré v médiách odzneli.
❓ Na úvod by sme chceli ozrejmiť čo to OSN je a čo pre nás znamená? OSN rieši vyhláška 316/2022 kde sú uvedené podmienky a pravidlá pre zaradenie nemocníc do jednotlivých kategórií. Zákon, ani vyhláška nepoznajú termíny komunitná nemocnica, regionálna nemocnica a pod. Podľa týchto pravidiel by malo vzniknúť 5 typov nemocní. Podľa podmienok ktoré sú vo vyhláške určené sa naša nemocnica môže stať buď nemocnicou I. typu alebo II. typu. Vždy sme sa snažili a bojovali za to, aby sa naša nemocnica stala nemocnicou II. typu a stále v tom pokračujeme. To, že neprezentujeme nepotvrdené a schválené informácie, že nekričíme ako prvý v médiách a na sociálnych sieťach neznamená, že nepodnikáme žiadne kroky a opatrenia aby sme tento cieľ dosiahli. Oficiálna a schválená kategorizácia nemocníc nebola doteraz vydaná a vedenie nemocnice neprevzalo žiadne stanovisko ktoré by zaradilo našu nemocnicu medzi nemocnice I. typu. Postoj vedenia nemocnice sa nezmenil a stále nesúhlasíme so zaradením medzi nemocnice I. typu.
❓ A čo to tie nemocnice I. a II. typu vlastne znamenajú? V úvode reformy sa tvrdilo, že nemocnice I. typu budú poskytovať len následnú zdravotnú starostlivosť a z týchto nemocníc sa stanú tzv. „doliečováky“. Dnes je realita úplne iná. V prípade nemocníc I. typu sa bude môcť poskytovať akútna aj následná zdravotná starostlivosť ako aj jednodňová zdravotná starostlivosť. Rozdiel medzi nemocnicou I. a II. typu je najmä v počte a type „povinných oddelení“ ktoré nemocnica musí mať a v type výkonov ktoré sa budú môcť v nemocnici robiť.
🏥 Pri nemocnici I. typu bude môcť nemocnica disponovať 37 programami, medzi ktorými sa nachádzajú aj naše súčasné oddelenia:
– urgentná medicína, traumatologický program, oftalmologický program, ORL program, program brušnej chirurgie, urologický program, gynekologický program, program internej medicíny, neinvazívny kardiovaskulárny program, program gastroenterológie a hepatológie, nefrologický program, program hematológie a transfuziológie, neurologický program, psychiatrický program, pôrodnícky program, neonatologický program, program nemocničnej pediatrie, program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť.
S touto informáciou disponujú aj všetci primári našich oddelení a pracovísk, ktorí pripomienkovali vyhlášku č. 316/2022.
🧑‍⚕️Nemocnica II. typu bude mať 34 povinných programov a 17 doplnkových, prípadne nepovinných program. Z 34 povinných programov spĺňa naša nemocnica momentálne 14 programov a z doplnkových 4 programy.
📖 Vyhláška hovorí aj o ďalšom vývoji nemocníc na Slovensku. To, že bude nemocnica na úvod zaradená do určitého typu neznamená, že takou ostane navždy. Raz za určité obdobie bude môcť každá nemocnica požiadať o prehodnotenie zaradenia do jednotlivého typu a nie je vylúčené že z nemocnice I. typu sa stane nemocnica II. typu a naopak.
👨‍⚕️ Pri hodnotení nemocníc a zaradení do jednotlivých kategórií sa okrem počtu oddelení a rozsahu výkonov berie do úvahy aj personálne zabezpečenie, materiálno-technické vybavenie, spádová oblasť regiónu, časová dostupnosť do zdravotníckeho zariadenia a spokojnosť pacientov a iné kritériá. Zatiaľ nie je nič potvrdené a nič sa nemení. Pokračujeme aj naďalej v rozvoji našej nemocnice, ale bez našich zdravotníkov a Vás, našich pacientov a obyvateľov Liptova to nedokážeme. Nemocnica teraz potrebuje najmä dostatok zdravotníckeho personálu (ktorého význam sa v poslednej dobe berie na ľahkú váhu), aby sme udržali chod jednotlivých oddelení ako doteraz a mohli pomýšľať na ďalší rozvoj.
Nie všetky kroky ktoré sa v tejto veci podnikajú sú verejné a chápeme, že emócie niekedy zohrávajú väčšiu úlohu pri konaní ľudí, hlavne keď nám na nemocnici záleží. Ďakujeme všetkým, ktorým naša nemocnica nie je ľahostajná a chcú jej pomôcť posunúť sa správnym a pre Liptov potrebným smerom. 👍❤️

 

 

Oznam o pozastavení poskytovania zdravotnej starostlivosti na detskom oddelení

❗️ Oznam o pozastavení poskytovania zdravotnej starostlivosti na detskom oddelení ❗️
Vážená verejnosť,
touto cestou Vám oznamujeme, že
❌od 11. 11. 2022 do 30. 11. 2022 nebude z prevádzkových dôvodov fungoavť pediatrické oddelenie nemocnice.
V prípade potreby ambulantného ošetrenia je
✅ v pracovných dňoch v čase od 16:00 do 22:00 a v dňoch pracovného pokoja od 07:00 do 22:00 pre pacientov dostupná ambulancia pohotovostnej služby pre deti a dorast.
Pre ústavnú zdravotnú starostlivosť je potrebné sa obrátiť na niektoréo z okolitých poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti (Ružomberok, Poprad, Dolný Kubín).
Za pochopenie ďakujeme.

 

 

Nové prístrojové vybavenie na JZS oftalmologickej

Vďaka snahe zdravotníckeho personálu JZS oftalmologickej, podpore VÚC, nemocnice a s pomocou ľudí, ktorým záleží na druhých, sa veľmi tešíme, že na JZS oftalmologickej  pribudlo nové prístrojové vybavenie, ktoré prispelo k modernizácii.

„Na našej operačnej sále sme nahradili operačný prístroj na operáciu sivého zákalu za najmodernejší prístroj Centurion Vision System  a obrazom riadený navigačný systém VERION od firmy Alcon.“ vysvetľuje MUDr. Sidónia Siváková, primárka JZS oftalmologickej.

Špecifikom Centurionu je schopnosť reagovať na zmeny vnútroočného tlaku, ktorý prístroj aktívne monitoruje počas celej doby operácie. VERION Image Guided System  presne zmeria očnú chybu a vypočíta ideálnu korekciu chyby pomocou vnútroočnej šošovky. Následne na operačnej sále projektuje VERION priamo na pacientovo oko navigačné línie, pomocou ktorých chirurg umiestni implantovanú šošovku do oka s úplnou presnosťou.

Ako ďalej upresňuje MUDr. Siváková: „Týmto sa zásadne zlepšujú výsledky operácií sivého zákalu a implantácie torických aj multifokálnych vnútroočných šošoviek. Pre pacienta je operácia  oveľa rýchlejšia, šetrnejšia a bezpečnejšia.“

Na ambulancii JZS očná nám pribudol jeden z najrýchlejších OCT prístrojov na svete, ktorých je na Slovensku len zopár. DRI OCT Triton značky TOPCON kombinuje predný a zadný Swept Source OCT. Ponúka plnofarebnú fotografiu sietnice s vysokým rozlíšením. Umožňuje zobraziť stav ciev sietnice, či už pomocou modernej OCT-angiografie alebo osvedčenej fluoresceínovej angiografie (FAG). Odhaľuje včas choroby sietnice a cievovky a vieme sledovať a porovnávať prípadné zmeny.

„Cítime zodpovednosť za úroveň kvality života a snažíme sa prispievať k neustálemu zlepšovaniu, pretože spokojnosť pacientov je pre nás veľmi dôležitá.“ dodala na záver primárka JZS oftalmologickej.

 

Oznam o znovuspustení urologickej ambulancie

🥳Oznam o znovuspustení urologickej ambulancie 🥳
Vážení pacienti,
touto cestou Vám s radosťou oznamujeme, že urologická ambulancia obnovuje svoju činnosť od 01. 11. 2022.
Ordinačné dni budú:
✅pondelky od 07:00 do 15:00
✅štvrtky od 07:00 do 15:00
Na ambulantné vyšetrenia zatiaľ nie je potrebné objednanie, v čase ordinačných hodín môžete kedykoľvek prísť, čakacia doba je individuálna.
Kde nájdete urologickú ambulanciu?
📍 na druhom poschodí v pavilóne A (chirurgický pavilón) oproti výťahom.

Nadácia COOP Jednota prispela k modernizácii gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia

Liptovský Mikuláš, 21. október 2022 – Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu sa teší z nových operačných svietidiel, ktoré gynekologicko-pôrodníckemu oddeleniu darovala Nadácia COOP Jednota. Symbolický šek v hodnote takmer 10 tis. eur odovzdali Ján Šlauka, predseda COOP Jednoty Liptovský Mikuláš a Ján Bilinský, predseda COOP Jednoty Slovensko a predseda správnej rady Nadácie COOP Jednota.

Nadácia COOP Jednota kontinuálne pokračuje svojimi aktivitami v humánnych myšlienkach, ktoré boli základom spotrebného družstevníctva už pri jeho zrode. Podporuje zdravotníctvo, šport, školstvo, ale aj rozvoj vzdelávania, kultúry a umenia. „Chceme byť spoločensky užitoční a zodpovední. Nadácia sa preto dlhodobo snaží poskytovať pomoc zdravotníctvu, a to prostredníctvom kúpy lekárskych prístrojov a rôznych dôležitých pomôcok pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia. Aj v Liptovskej nemocnici s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši pribudli vďaka nadácii nové moderné svietidlá na gynekologicko-pôrodníckom oddelení,“ uvádza Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednoty Slovensko a predseda správnej rady Nadácie COOP Jednota. Nové lampy budú slúžiť pri pôrodoch a operáciách pacientiek a na rozdiel od tých pôvodných, pomôžu zefektívniť prácu vzhľadom na ich možnosť umiestnenia a vysoký výkon.

Nové operačné svietidlá na pôrodnej sále
Nadácia COOP Jednota darovala tentokrát dve operačné lampy s technológiou LED – StarLED3NX v hodnote 9 960,00 EUR. Darovací šek prevzali zástupcovia Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu – riaditeľka nemocnice Ľudmila Pohančeníková a primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia nemocnice, Oldřich Drahovzal. „Ďakujeme veľmi pekne spoločnosti COOP Jednota Liptovský Mikuláš a Nadácii COOP Jednota za moderné stropné svietidlá, ktoré venovali našej nemocnici. Nové závesné svietidlá nahradili doterajšie stojanové, ktoré si už zaslúžili výmenu. Svietidlá zvýšia komfort hlavne pre našich pôrodníkov a pôrodné asistentky pri pôrode, nakoľko sa im rozšíri priestor pri budúcej mamičke a odbúra nutnosť presunu stojanových svietidiel po zemi,“ zdôrazňuje Oldřich Drahovzal, primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia z Liptovskej nemocnice s poliklinikou
MUDr. Ivana Stodolu.

Podpora slovenského zdravotníctva
V rámci spoločenskej zodpovednosti podporuje Nadácia COOP Jednota pravidelne projekty, ktoré skvalitňujú prácu a prostredie v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach po celom Slovensku. Prečo smeruje intenzívna pomoc práve do oblasti zdravotníctva? „Slovenské zdravotníctvo pomoc veľmi potrebuje. A zároveň máme skvelý pocit dvojnásobne, pretože touto podporou nielenže pomáhame uľahčiť prácu zdravotníkom, no finančné prostriedky sa priamo dostanú a pomôžu širokému okruhu pacientov – medzi nimi aj našim zamestnancom a zákazníkom. Sme radi, že touto cestou môžeme aj my prispieť k skvalitneniu zdravotníckych služieb v regióne,“ vysvetľuje Ján Šlauka, predseda COOP Jednoty Liptovský Mikuláš. A dodáva: „Našu pomoc sa snažíme prinášať do rôznych oddelení nemocnice. Za posledné roky sme vďaka Nadácii COOP Jednota venovali zariadenia pre traumatologické a ortopedické oddelenie, zakúpili sme pumpu pre gastroenterologickú ambulanciu, lekársku zostavu a nástroje pre chirurgické oddelenie, kreslá na podávanie infúzií pre neurologické oddelenie, polohovacie lôžka, objemové dávkovače pre efektívnejšie nastavenie liečby pre pacientov JIS interného oddelenia a chemoterapie a ďalšie zdravotnícke zariadenia a pomôcky.“

Zdroj: https://coop.sk/files/media/documents/2022-10-21-nadacia-coop-jednota-prispela-k-modernizacii-gynekologicko-porodnickeho-oddelenia-mikulasi-886142121.pdf

Informácie k aktuálnemu dianiu v nemocnici

ℹ️ Informácia k aktuálnemu dianiu v našej nemocnici ℹ️
Vážení pacienti a obyvatelia Liptova,
už pár mesiacov rezonuje v médiách téma optimalizácia siete nemocníc, ktorá sa bude týkať aj našej nemocnice. Absolvovali sme rôzne stretnutia k tejto téme či už ako členovia asociácie nemocníc alebo aj priamo na pôde nemocnice s ministrom zdravotníctva. Na týchto stretnutiach nás ubezpečili, že žiadne nemocnice sa rušiť nebudú!
Kategorizácia nemocníc 🏥 stále prebieha a aktuálne čakáme na zverejnenie zoznamu ministerstvom zdravotníctva, do akej kategórie bude naša nemocnica zaradená (tento zoznam by mal byť zverejnený v priebehu tohto roka).
Všetci robíme maximum pre dosiahnutie spoločného cieľa- aby bola naša nemocnica zaradená do druhej úrovne – regionálna nemocnica. Ak chceme byť úspešní, potrebujeme pomoc všetkých zamestnancov a aj Vás pacientov, ktorí nás v konečnom dôsledku hodnotíte a posúvate ďalej. Aj v tomto roku sme sledovaní vo výkonnostných kritériách ako sú počet pôrodov 👶, operovanosť, obložnosť na lôžku a pod. ktoré rozhodnú o tom, kde nás ministerstvo začlení.
Okrem kategorizácie nemocníc sa nás týkajú aj výpovede lekárov, ktoré boli podané na celom Slovensku. K tejto téme Vám pripájame vyjadrenie priamo od našich lekárov:
👩‍⚕️Vzhľadom na ďalšiu neúnosnosť situácie do ktorej slovenské zdravotníctvo dospelo, sa väčšina lekárov Liptovskej nemocnice s poliklinikou rozhodla svojimi výpoveďami podporiť celoslovenskú iniciatívu na zmenu pomerov v zdravotníctve (https://www.loz.sk/o-kampani/), pričom mzdové požiadavky, tak je to účelovo a nesprávne interpretované v médiách, sú na poslednom mieste.
Lekári Liptovskej nemocnice deklarujú, že sa nevzdávajú svojho poslania liečiť pacientov Liptovského regiónu, tak ako to preukázali svojou poctivou prácou počas pandémie Covid-19.
Lekári už roky vyvíjajú snahy o systémové riešenie rozpadajúceho sa zdravotného systému. Chýbajú nám sestry, asistenti a lekári. Verejné prostriedky, ktoré do našej nemocnice za našu prácu prichádzajú, už roky nevedia pokryť skutočné náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a už vôbec nestačia na oprávnene požadované zvýšenie komfortu pacientov, ako napr. skvalitnenie stravy, či digitalizáciu.
K tomuto kroku pristupujeme v nádeji, že naše legitímne požiadavky na systémové riešenie problémov v zdravotníctve, budú rešpektované, neodkladne riešené, že kompetentné autority včas situáciu deeskalujú a nedopustia obmedzenie zdravotnej starostlivosti pre našich pacientov.
Veríme, že naši pacienti a širšia verejnosť nájdu pochopenie pre situáciu v ktorej sa práve nachádzame a budú dôverovať lekárom ale i zdravotným sestrám a ostatným zdravotníckym pracovníkov pri ich snahe o sfunkčnenie zdravotného systému a jeho priblíženie k štandardným európskym pomerom. 👩‍⚕️
Prosíme 🙏 Vás preto o trpezlivosť a zachovanie chladnej hlavy keď sa budú šíriť nepravdivé informácie o rušení nemocnice. Tiež Vás prosíme, aby ste boli obozretní pri komentovaní príspevkov na sociálnych sieťach a zdieľaní rôznych príspevkov, ktoré sú častokrát ďaleko od pravdy.
Zároveň Vám ďakujeme 👍, že sa zaujímate o dianie v nemocnici a nie je Vám ľahostajná jej budúcnosť.

O naše skúsenosti s liečbou cievnej mozgovej príhody sme sa podelili aj s kolegami zo zahraničia

👨‍⚕️O naše skúsenosti s liečbou cievnej mozgovej príhody sme sa podelili aj s kolegami zo zahraničia 👨‍⚕️
O skúsenosti s manažmentom a liečbou pacientov s cievnou mozgovou príhodou 🧠 sa v nemeckom Mainzi podelil MUDr. Kováčik, primár neurologického oddelenia.
Zástupcovia 15 krajín, vrátane krajín Afriky 🌍a južnej Ameriky, kde sa liečbou cievnej mozgovej príhody začína, mali možnosť oboznámiť sa s postupmi, ktoré sme za posledných 8 rokov implementovali do štandardizovaného algoritmu.
Pánovi primárovi ďakujeme 👍 za pozitívnu reprezentáciu nášho neurologického oddelenia a celej nemocnice na takto významnom podujatí a dúfame, že naše poznatky z oblasti liečby cievnej mozgovej príhody pomôžu zachrániť životy aj v ostatných zúčastnených krajinách. ❤️

👍

Aktuálne informácie k očkovaniu

Vzhľadom na mnohé dotazy Vám oznamujeme, že očkovanie 3 dávkou vakcíny vykonávame aj bez registrácie v stanovených časoch. Očkovanie 3 dávkou je určené pre osoby nad 18 rokov, ktoré majú min. 3 mesiace od podania 2 dávky vakcíny (Comirnaty – Pfizer, VaxZevria – AstraZeneca) a taktiež aj pre imunokompromitované osoby nad 18 rokov, ktorým sa 3 dávka môže podať už po 4 týždňoch od podania 2 dávky vakcíny (Comirnaty – Pfizer, VaxZevria – AstraZeneca), avšak podmienkou pre očkovanie bez registrácie je doporučenie od všeobecného lekára, príp. špecialistu.
Vzhľadom nato, že nevieme odhadnúť záujem neregistrovaných osôb na očkovanie, doporučujeme registráciu na www.korona.gov.sk.

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať, aby neregistrované (neobjednané) osoby neprichádzali mimo stanovený čas pre neregistrovaných. Veľmi to komplikuje prevádzku vakcinačného centra a zbytočne predlžuje čas čakania. Taktiež prosíme, aby objednané osoby neprichádzali zbytočne veľmi časovo dopredu, stačí cca 15 minút pred objednaným časom. Pracovníci vakcinačného centra sa snažia každej požiadavke vyhovieť, ale žiaľ niektoré situácie nedokážu ovplyvniť, ani zmeniť.

V prípade nejasností, príp. otázok nás prosím kontaktujte na tel. čísle – 044/5563 242 al. 044/5563 241 najmä v čase od 7:00 – do 12:00.

Prevádzka očkovacieho centra je nasledovná:

Dátum Registrované osoby Prestávka Neregistrované osoby  

1 a 2 očkovanie

3 očkovanie – osoby imunokompromitované s doporučením od všeobecného lekára alebo špecialistu, ak je doba od podania 2 dávky vakcíny kratšia ako 3 mesiace alebo osoby nad 18 rokov + min. 3 mesiace od podania 2 dávky vakcíny.

Posilňovaciu dávku vakcíny po podaní jednodávkovej očkovacej schémy (vakcína Janssen) je možné podať najskôr za 8 týždňov od podania poslednej dávky.

23.12.2021 – štvrtok 7:00 – 12:00 12:00 – 12:30 12:30 – 13:30
24.12.2021 – piatok zatvorené zatvorené zatvorené
25.12.2021 – sobota zatvorené zatvorené zatvorené
26.12.2021 – nedeľa zatvorené zatvorené zatvorené
Pridávame 1 hodinu navyše pre neregistrovaných
27.12.2021 – pondelok 7:00 – 12:00 12:00 – 12:30 12:30 – 14:30
28.12.2021 – utorok 7:00 – 12:00 12:00 – 12:30 12:30 – 14:30
29.12.2021 –streda 7:00 – 12:00 12:00 – 12:30 12:30 – 14:30
30.12.2021 – štvrtok 7:00 – 12:00 12:00 – 12:30 12:30 – 14:30
31.12.2021 – piatok 07:00 – 12:00 12:30 – 12:30 12:30 – 14:30
01.01.2022 – sobota 07:00 – 12:00 12:30 – 12:30 12:30 – 14:30
Vzhľadom na nízky záujem o očkovanie vakcínou Janssen, od spol. Johnson&Johnson Vám oznamujeme, že vakcinačné centrum Liptovskej nemocnice už nebude vykonávať očkovanie uvedenou vakcínou.