Liptovská Nemocnica s Poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu prispieva k európskemu pokroku v starostlivosti o cievnu mozgovú príhodu prostredníctvom grantu IRENE COST

Liptovská Nemocnica s Poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu prispieva k európskemu pokroku v starostlivosti o cievnu mozgovú príhodu prostredníctvom grantu IRENE COST.

Na spoločnej ceste za zdokonalením monitorovania kvality starostlivosti o cievnu mozgovú príhodu a jej zlepšovania v Európe je aj naša Liptovská Nemocnica s Poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu prispievateľom do iniciatív v rámci grantovej akcie IRENE COST, ktorá trvá posledného 4,5 roka.

Náš zástupca, MUDr. Michal Poddaný z Neurologického oddelenia, kde pracuje pod vedením pána primára MUDr. Michala Kováčika, MPH, zabezpečil zdieľanie poznatkov našej inštitúcie pri vývoji zastrešujúcom medzinárodnú stratégiu pre monitorovanie starostlivosti o cievnu mozgovú príhodu. Študijným pobytom nášho lekára a jeho účasťou na významných medzinárodných stretnutiach sme sa zamerali na zlúčenie individuálnych skúseností, kolektívnych odborných znalostí, ktoré zaisťujú, že monitorovacie nástroje pre starostlivosť o cievnu mozgovú príhodu odrážajú skutočné potreby a výzvy.

Sme hrdí, že MUDr. Michal Poddaný zastupoval našu inštitúciu v úlohe hosťujúceho lekára v sieti 188 odborníkov z 30 európskych a susedných krajín. Okrem toho sa naša inštitúcia aktívne zapája do účasti na rôznych vedeckých misiách, čo umožnilo interakciu mladých výskumníkov medzi etablovaných profesionálov, ktorí si rozširujú obzory a kladú základy pre inovatívnosť a spoluprácu. Okrem toho naša Liptovská Nemocnica s Poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu prevzala úlohy, ktoré podporujú spoluprácu, výskumné projekty, budovanie mostov medzi znalostnými centrami a vytváranie ciest pre zdieľanie pokrokov v starostlivosti o cievnu mozgovú príhodu. Pri pohľade do budúcnosti sme naďalej odhodlaní k podpore takejto spolupráce, v ktorej je snaha o dosiahnutie hmatateľného rozdielu v starostlivosti o mozgovú príhodu v celej Európe.

Implementačná výskumná sieť v kvalite starostlivosti o cievnu mozgovú príhodu – IRENE, č. CA18118 bola podporované COST European Cooperation in Science and Technology.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár