Medzinárodné školenie v Barcelone

👩‍🎓Dôležitou súčasťou zdravotníckeho povolania je aj vzdelávanie 👨‍🎓
Veľmi nás teší, že sa naši šikovní zdravotníci 🧑‍⚕️ vzdelávajú aj na medzinárodnej úrovni.
Začiatkom marca sa biomedicínska inžinierka Katarína Lucká pracujúca v odbore oftalmológia zúčastnila
✅kurzu biometrie v školiacom centre firmy Alcon v Barcelone, kde sa venovali novinkám v oblasti výpočtov vnútroočných 👁 šošoviek a prezentovaní najnovšej modernej technológie používanej pri ochorení katarakty.
Podporujeme 👍 každé vzdelávanie a rozvoj našich zdravotníkov a veríme, že nové vedomosti dokážeme využiť v praxi v prospech našich pacientov. 🙂

 

Naše sestričky získali prestížne ocenenie Biele srdce 2022

👏Gratulujeme našim sestričkám k prestížnemu oceneniu 👏
Veľmi nás teší každé ocenenie, ktoré získajú naši zdravotníci či už individuálne alebo ako kolektív za našu nemocnicu. Tentokrát sme hrdí 👍 na naše 3 sestričky, ktoré získali ocenenie Biele srdce 2022 🤍.
V kategórii „Sestra a pôrodná asistentka v praxi“, bola v celonárodnom meradle 🔝 ocenená pod záštitou prezidentky Zuzany Čapútovej:
💉Katarína Šteinerová – oddelenie centrálnych operačných sál.
Ako inštrumentárka vykonáva svoje povolanie 44 rokov. Kto len trochu pozná povahu tejto práce, iste nám dá za pravdu, že musí byť mimoriadne fyzicky zdatná a odolná, pretože táto práca si vyžaduje mimoriadne nasadenie. Za celé roky v praxi získala neoceniteľné vedomosti a skúsenosti, ktoré využíva aj pri podpore svojich kolegýň. V práci je zodpovedná, dôsledná, ochotná a ústretová. Návrh na ocenenie podala vedúca sestra komplexu operačných sál Mgr. Elena Urbanová.
Na regionálnej úrovni získali ocenenie Žilinského samosprávneho kraja:
💉Gabriela Kasanická – chirurgické oddelenie.
Sestrička pracovala počas 35 rokoch v zdravotníctve na rôznych parcovných pozíciách a pracoviskách. Počas svojej praxe nadobudla skúsenosti v starostlivosti o chirurgických a onkochirurgických pacientov, o detských pacientov, urologických pacientov, má skúsenosti so sterilizáciou, manažmentom ako dokumentačná sestra. V našej nemocnici pracuje od roku 2010 a momentálne pôsobí na onkochirurgicke ja chirurgickej ambulancii. Gabika je ostrieľaná profesionálka, rýchlo raguje na požiadavky pracoviska, dokáže sa prisôsobiť zmenám, bez problémov zvláda stresové situácie, v práci je samostatná a spoľahlivá. Návrh ocenenie podala Mgr. Miroslava Kavcová, vedúca sestra chirurigckého oddelenia.
💉Anna Grygárová – oddelenie úrazovej chirurgie.
Pani Grygárová pracuje v zdravotníctve pri lôžku ako sestra 48 rokov. Počas svojej praxe má skúsenosti v starostlivosti o traumatologických pacientov a od roku 2000 pôsobí aj ako inštruktorka prvej pomoci v Červenom kríže Liptovský Mikuláš. Sestrička svoje skúsenosti z praxe a vedomosti ochotne odovzdáva kolegyniam, má záujem o získavanie nových poznatkov v teórii a praxi. Je zodpovedná a v každej situácii sa môžeme na ňu spoľahnúť. Návrh na ocenenie podala vedúca sestra oddelenia úrazovej chirurgie Mgr. Alena Lizuchová.
Sestričkám zablahoželali aj zástupcovia vedenia Liptovskej nemocnice. Oceneným srdečne ❤️

gratulujeme a želáme im veľa spokojných pacientov a veľa síl pri výkone ich poslania v našej nemocnici. 😘

 

 

Oznam o pozastavení činnosti kardiologickej ambulancie

Vážená verejnosť,

touto cestou Vám oznamujeme, že z dovodu dlhodobej PN nemocničného kardiológa nebude kradiologická ambulancia v prevádzke do odvolania. V prípade potreby kardiologického vyšetrenia prosím kontaktujte najbližšiu kardiologickú ambulanciu v okrese Liptovský Mikuláš, prípade Vašu zdravotnú poisťovňu.

 

 

Oznam o ukončení činnosti MOM

Vážená verejnosť,

touto cestou Vám oznamujeme, že dňom 20. 01. 2023

končí testovanie verejnosti na COVID-19 (RT-PCR), na odbernom mieste MOM pri LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš.

Od 23. 01. 2023 nebude v tomto MOM prítomný žiadny pracovník.

 

Informácie k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti od 01.12.2022

ℹ️Informácie k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti od 01.12.2022 ℹ️

Vážená verejnosť,
vzhľadom na skutočnosť, že dňa 30.11.2022 lekári podané výpovede odvolali a zamestnávateľ s tým súhlasil,

✅bude naša nemocnica poskytovať plánovanú aj neodkladnú zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu aj naďalej.

Modernizujeme priestory našej pôrodnice 

 Už dlhé roky patrí naša pôrodnica medzi najlepšie 🔝 hodnotené pôrodnice vo svojej kategórii na Slovensku.
Pred niekoľkými rokmi sa pôrodnica presťahovala do nových priestorov v chirurgickom pavilóne a nastal čas, aby sa jej priestorové a materiálno-technické vybavenie vyrovnalo súčasným trendom. 🆕
Všetky budúce mamičky chceme ubezpečiť, že počas rekonštrukčných prác 👷 je naše pôrodnícke a novorodnecké oddelene plne funkčné a tešíme sa na každú budúcu mamičku.👨‍👩‍👦
✅Aj napriek momentálnej situácii na celom Slovensku Vám budeme na týchto oddeleniach plne k dispozícii aj po 01. 12. 2022.
Pred niekoľkými dňami sme začali s prerábaním 🛁 sociálnych zariadení na celom oddelení, postupne vymeníme okná, vymaľujeme, nahradíme zničené podlahy na pôrodných sálach a pod. čím chceme prispieť k zvýšeniu pohodlia pre naše rodičky, bábätká a zamestnancov.
Ďakujeme, že ste si pre príchod Vášho bábätka na svet vybrali práve našu pôrodnicu a veríme, že sa Vám v novom prostredí bude príjemne rodiť. ❤️

 

 

Vyjadrenie LNsP k medializovanej téme optimalizácie siete nemocníc 

Vážení pacienti, podporovatelia našej nemocnice a verejnosť,
istotne ste v posledných dňoch zachytili niekoľko nových informácií k optimalizácii siete nemocníc (OSN) či už z televíznych médií alebo sociálnych sietí. Keďže ide o veľmi citlivú tému, ktorá stále nie je moc šťastne komunikovaná, rozhodli sme sa pridať vyjadrenie aj za nás, ako reakciu na skutočnosti, ktoré v médiách odzneli.
❓ Na úvod by sme chceli ozrejmiť čo to OSN je a čo pre nás znamená? OSN rieši vyhláška 316/2022 kde sú uvedené podmienky a pravidlá pre zaradenie nemocníc do jednotlivých kategórií. Zákon, ani vyhláška nepoznajú termíny komunitná nemocnica, regionálna nemocnica a pod. Podľa týchto pravidiel by malo vzniknúť 5 typov nemocní. Podľa podmienok ktoré sú vo vyhláške určené sa naša nemocnica môže stať buď nemocnicou I. typu alebo II. typu. Vždy sme sa snažili a bojovali za to, aby sa naša nemocnica stala nemocnicou II. typu a stále v tom pokračujeme. To, že neprezentujeme nepotvrdené a schválené informácie, že nekričíme ako prvý v médiách a na sociálnych sieťach neznamená, že nepodnikáme žiadne kroky a opatrenia aby sme tento cieľ dosiahli. Oficiálna a schválená kategorizácia nemocníc nebola doteraz vydaná a vedenie nemocnice neprevzalo žiadne stanovisko ktoré by zaradilo našu nemocnicu medzi nemocnice I. typu. Postoj vedenia nemocnice sa nezmenil a stále nesúhlasíme so zaradením medzi nemocnice I. typu.
❓ A čo to tie nemocnice I. a II. typu vlastne znamenajú? V úvode reformy sa tvrdilo, že nemocnice I. typu budú poskytovať len následnú zdravotnú starostlivosť a z týchto nemocníc sa stanú tzv. „doliečováky“. Dnes je realita úplne iná. V prípade nemocníc I. typu sa bude môcť poskytovať akútna aj následná zdravotná starostlivosť ako aj jednodňová zdravotná starostlivosť. Rozdiel medzi nemocnicou I. a II. typu je najmä v počte a type „povinných oddelení“ ktoré nemocnica musí mať a v type výkonov ktoré sa budú môcť v nemocnici robiť.
🏥 Pri nemocnici I. typu bude môcť nemocnica disponovať 37 programami, medzi ktorými sa nachádzajú aj naše súčasné oddelenia:
– urgentná medicína, traumatologický program, oftalmologický program, ORL program, program brušnej chirurgie, urologický program, gynekologický program, program internej medicíny, neinvazívny kardiovaskulárny program, program gastroenterológie a hepatológie, nefrologický program, program hematológie a transfuziológie, neurologický program, psychiatrický program, pôrodnícky program, neonatologický program, program nemocničnej pediatrie, program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť.
S touto informáciou disponujú aj všetci primári našich oddelení a pracovísk, ktorí pripomienkovali vyhlášku č. 316/2022.
🧑‍⚕️Nemocnica II. typu bude mať 34 povinných programov a 17 doplnkových, prípadne nepovinných program. Z 34 povinných programov spĺňa naša nemocnica momentálne 14 programov a z doplnkových 4 programy.
📖 Vyhláška hovorí aj o ďalšom vývoji nemocníc na Slovensku. To, že bude nemocnica na úvod zaradená do určitého typu neznamená, že takou ostane navždy. Raz za určité obdobie bude môcť každá nemocnica požiadať o prehodnotenie zaradenia do jednotlivého typu a nie je vylúčené že z nemocnice I. typu sa stane nemocnica II. typu a naopak.
👨‍⚕️ Pri hodnotení nemocníc a zaradení do jednotlivých kategórií sa okrem počtu oddelení a rozsahu výkonov berie do úvahy aj personálne zabezpečenie, materiálno-technické vybavenie, spádová oblasť regiónu, časová dostupnosť do zdravotníckeho zariadenia a spokojnosť pacientov a iné kritériá. Zatiaľ nie je nič potvrdené a nič sa nemení. Pokračujeme aj naďalej v rozvoji našej nemocnice, ale bez našich zdravotníkov a Vás, našich pacientov a obyvateľov Liptova to nedokážeme. Nemocnica teraz potrebuje najmä dostatok zdravotníckeho personálu (ktorého význam sa v poslednej dobe berie na ľahkú váhu), aby sme udržali chod jednotlivých oddelení ako doteraz a mohli pomýšľať na ďalší rozvoj.
Nie všetky kroky ktoré sa v tejto veci podnikajú sú verejné a chápeme, že emócie niekedy zohrávajú väčšiu úlohu pri konaní ľudí, hlavne keď nám na nemocnici záleží. Ďakujeme všetkým, ktorým naša nemocnica nie je ľahostajná a chcú jej pomôcť posunúť sa správnym a pre Liptov potrebným smerom. 👍❤️

 

 

Nové prístrojové vybavenie na JZS oftalmologickej

Vďaka snahe zdravotníckeho personálu JZS oftalmologickej, podpore VÚC, nemocnice a s pomocou ľudí, ktorým záleží na druhých, sa veľmi tešíme, že na JZS oftalmologickej  pribudlo nové prístrojové vybavenie, ktoré prispelo k modernizácii.

„Na našej operačnej sále sme nahradili operačný prístroj na operáciu sivého zákalu za najmodernejší prístroj Centurion Vision System  a obrazom riadený navigačný systém VERION od firmy Alcon.“ vysvetľuje MUDr. Sidónia Siváková, primárka JZS oftalmologickej.

Špecifikom Centurionu je schopnosť reagovať na zmeny vnútroočného tlaku, ktorý prístroj aktívne monitoruje počas celej doby operácie. VERION Image Guided System  presne zmeria očnú chybu a vypočíta ideálnu korekciu chyby pomocou vnútroočnej šošovky. Následne na operačnej sále projektuje VERION priamo na pacientovo oko navigačné línie, pomocou ktorých chirurg umiestni implantovanú šošovku do oka s úplnou presnosťou.

Ako ďalej upresňuje MUDr. Siváková: „Týmto sa zásadne zlepšujú výsledky operácií sivého zákalu a implantácie torických aj multifokálnych vnútroočných šošoviek. Pre pacienta je operácia  oveľa rýchlejšia, šetrnejšia a bezpečnejšia.“

Na ambulancii JZS očná nám pribudol jeden z najrýchlejších OCT prístrojov na svete, ktorých je na Slovensku len zopár. DRI OCT Triton značky TOPCON kombinuje predný a zadný Swept Source OCT. Ponúka plnofarebnú fotografiu sietnice s vysokým rozlíšením. Umožňuje zobraziť stav ciev sietnice, či už pomocou modernej OCT-angiografie alebo osvedčenej fluoresceínovej angiografie (FAG). Odhaľuje včas choroby sietnice a cievovky a vieme sledovať a porovnávať prípadné zmeny.

„Cítime zodpovednosť za úroveň kvality života a snažíme sa prispievať k neustálemu zlepšovaniu, pretože spokojnosť pacientov je pre nás veľmi dôležitá.“ dodala na záver primárka JZS oftalmologickej.

 

Oznam o znovuspustení urologickej ambulancie

🥳Oznam o znovuspustení urologickej ambulancie 🥳
Vážení pacienti,
touto cestou Vám s radosťou oznamujeme, že urologická ambulancia obnovuje svoju činnosť od 01. 11. 2022.
Ordinačné dni budú:
✅pondelky od 07:00 do 15:00
✅štvrtky od 07:00 do 15:00
Na ambulantné vyšetrenia zatiaľ nie je potrebné objednanie, v čase ordinačných hodín môžete kedykoľvek prísť, čakacia doba je individuálna.
Kde nájdete urologickú ambulanciu?
📍 na druhom poschodí v pavilóne A (chirurgický pavilón) oproti výťahom.

Nadácia COOP Jednota prispela k modernizácii gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia

Liptovský Mikuláš, 21. október 2022 – Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu sa teší z nových operačných svietidiel, ktoré gynekologicko-pôrodníckemu oddeleniu darovala Nadácia COOP Jednota. Symbolický šek v hodnote takmer 10 tis. eur odovzdali Ján Šlauka, predseda COOP Jednoty Liptovský Mikuláš a Ján Bilinský, predseda COOP Jednoty Slovensko a predseda správnej rady Nadácie COOP Jednota.

Nadácia COOP Jednota kontinuálne pokračuje svojimi aktivitami v humánnych myšlienkach, ktoré boli základom spotrebného družstevníctva už pri jeho zrode. Podporuje zdravotníctvo, šport, školstvo, ale aj rozvoj vzdelávania, kultúry a umenia. „Chceme byť spoločensky užitoční a zodpovední. Nadácia sa preto dlhodobo snaží poskytovať pomoc zdravotníctvu, a to prostredníctvom kúpy lekárskych prístrojov a rôznych dôležitých pomôcok pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia. Aj v Liptovskej nemocnici s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši pribudli vďaka nadácii nové moderné svietidlá na gynekologicko-pôrodníckom oddelení,“ uvádza Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednoty Slovensko a predseda správnej rady Nadácie COOP Jednota. Nové lampy budú slúžiť pri pôrodoch a operáciách pacientiek a na rozdiel od tých pôvodných, pomôžu zefektívniť prácu vzhľadom na ich možnosť umiestnenia a vysoký výkon.

Nové operačné svietidlá na pôrodnej sále
Nadácia COOP Jednota darovala tentokrát dve operačné lampy s technológiou LED – StarLED3NX v hodnote 9 960,00 EUR. Darovací šek prevzali zástupcovia Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu – riaditeľka nemocnice Ľudmila Pohančeníková a primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia nemocnice, Oldřich Drahovzal. „Ďakujeme veľmi pekne spoločnosti COOP Jednota Liptovský Mikuláš a Nadácii COOP Jednota za moderné stropné svietidlá, ktoré venovali našej nemocnici. Nové závesné svietidlá nahradili doterajšie stojanové, ktoré si už zaslúžili výmenu. Svietidlá zvýšia komfort hlavne pre našich pôrodníkov a pôrodné asistentky pri pôrode, nakoľko sa im rozšíri priestor pri budúcej mamičke a odbúra nutnosť presunu stojanových svietidiel po zemi,“ zdôrazňuje Oldřich Drahovzal, primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia z Liptovskej nemocnice s poliklinikou
MUDr. Ivana Stodolu.

Podpora slovenského zdravotníctva
V rámci spoločenskej zodpovednosti podporuje Nadácia COOP Jednota pravidelne projekty, ktoré skvalitňujú prácu a prostredie v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach po celom Slovensku. Prečo smeruje intenzívna pomoc práve do oblasti zdravotníctva? „Slovenské zdravotníctvo pomoc veľmi potrebuje. A zároveň máme skvelý pocit dvojnásobne, pretože touto podporou nielenže pomáhame uľahčiť prácu zdravotníkom, no finančné prostriedky sa priamo dostanú a pomôžu širokému okruhu pacientov – medzi nimi aj našim zamestnancom a zákazníkom. Sme radi, že touto cestou môžeme aj my prispieť k skvalitneniu zdravotníckych služieb v regióne,“ vysvetľuje Ján Šlauka, predseda COOP Jednoty Liptovský Mikuláš. A dodáva: „Našu pomoc sa snažíme prinášať do rôznych oddelení nemocnice. Za posledné roky sme vďaka Nadácii COOP Jednota venovali zariadenia pre traumatologické a ortopedické oddelenie, zakúpili sme pumpu pre gastroenterologickú ambulanciu, lekársku zostavu a nástroje pre chirurgické oddelenie, kreslá na podávanie infúzií pre neurologické oddelenie, polohovacie lôžka, objemové dávkovače pre efektívnejšie nastavenie liečby pre pacientov JIS interného oddelenia a chemoterapie a ďalšie zdravotnícke zariadenia a pomôcky.“

Zdroj: https://coop.sk/files/media/documents/2022-10-21-nadacia-coop-jednota-prispela-k-modernizacii-gynekologicko-porodnickeho-oddelenia-mikulasi-886142121.pdf