Rozvoj telemedicíny v našej nemocnic

Pomocou telemedicíny sa môžu poskytovatelia zdravotnej starostlivosti pri svojej činnosti zamerať na dve oblasti a to na diaľkové monitorovanie pacienta a diaľkovú terapiu. Občianske združenie Liptovskej nemocnice sa preto rozhodlo zapojiť do projektu vyhláseného Žilinským samosprávnym krajom a získať finančnú podporu na zakúpenie materiálno-technického vybavenia pre rozvoj telemedicíny v Liptovskej nemocnici.

„Cieľom projektu bolo  eliminovať bariéry vo vzťahu lekár-pacient a zlepšiť prístup k zdravotnej starostlivosti v Liptovskej nemocnici nielen počas aktuálnej pandémie ale aj po jej skončení.“ vysvetľuje Zuzana Marcineková, projektová manažérka Liptovskej nemocnice.

Telemedicína nájde svoje uplatnenie najmä v špecializovaných ambulanciách ale aj pri poskytovaní virtuálnej psychoterapie. Vzhľadom na narastajúci počet duševných porúch (najmä depresií a úzkostí) v súčasnej pandemickej situácii sa kriticky zvyšuje záujem o psychoterapeutické služby a akútne krízové intervencie. Dopyt po tomto type starostlivosti zároveň vytvára aj vyššie nároky na informačno-komunikačné technológie ktoré boli v Liptovskej nemocnici zastarané prípadne nimi lekári a psychológovia vôbec nedisponovali..

„Telemedicína síce nikdy plnohodnotne nenahradí osobný kontakt medzi lekárom (psychoterapeutom) a pacientom, je to však najbezpečnejšia dostupná možnosť odbornej pomoci v tomto náročnom období. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať Žilinskému samosprávnemu kraju a Občianskemu združeniu Liptovskej nemocnice, ktorí poskytli finančné prostriedky na realizáciu projektu. Vďaka nim sme zriadili wifi pripojenie na dennom psychiatrickom stacionári, zakúpili sme notebooky a web kamery pre našich zdravotníkov aby mohol rozvoj telemedicíny napredovať aj v našej nemocnici.“ doplnila Zuzana Marcineková.

„Finančne podporil Žilinský samosprávny kraj“

Informácie k 300,- € a 200,- € odmenám za očkovanie

Vážená verejnosť,

oznamujeme Vám, že vakcinačné centrum Liptovskej nemocnice nedisponuje žiadnymi bližšími informáciami ohľadom priznávania 300 € a 200 € odmien za očkovanie. Taktiež vakcinačné centrum nevypláca odmeny v hotovosti.

Vyplácanie odmien za očkovanie bude prebiehať mimo vakcinačného centra. V prípade akýkoľvek dotazov ohľadom uvedeného je potrebné sa obrátiť na MF SR.

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste vakcinačné centrum nekontaktovali ohľadom Vašej registrácie na ktorékoľvek očkovanie.

 

Vakcinačné centrum vykonáva svoju činnosť ako doteraz.

T.z. že vykonáva  :

1 očkovanie

2 očkovania

3 očkovania – pre osoby imunokompromitované s doporučením od všeobecného lekára alebo špecialistu, ak je doba od podania 2 dávky vakcíny kratšia ako 3 mesiace alebo osoby nad 18 rokov + min. 3 mesiace od podania 2 dávky vakcíny.  Posilňovaciu dávku vakcíny po podaní jednodávkovej očkovacej schémy (vakcína Janssen) je možné podať najskôr za 8 týždňov od podania poslednej dávky.

 

Očkuje registrované osoby prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému, príp. osoby neregistrované. Presný harmonogram očkovania pre registrované a neregistrované osoby je uvedený na stránke nemocnice www.nsplm.sk.

 

Za pochopenie ďakujeme.

 

Vakcinačné centrum

Pridávame mimoriadny termín na očkovanie

💉 Pridávame mimoriadny termín na očkovanie 💉
Aj tento víkend sa môže prísť zaočkovať do nášho vakcinačného centra. Budeme sa tešiť na každého záujemcu o očkovanie (vakcína od spoločnosti Pfizer/Biontech).
⏰ v sobotu 18. 12. od 07:00 do 12:00 (registrovaní aj neregistrovaní, registrovaní budú mať prednosť)
12:00 – 12:30 obedná prestávka
12:30 – 13:30 neregistrovaní.
Očkovanie bude bez registrácie prvou, druhou aj treťou dávkou.

Oznam o poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti

❗️ Oznam o poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti ❗️
Vážená verejnosť,
touto cestou Vám oznamujeme, že vzhľadom na kritickú epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 a pokynmi MZSR
✅ budú všetky lôžkové oddelenia poskytovať iba neodkladnú zdravotnú starostlivosť až do odvolania.
Zdravotná starostlivosť o onkologických pacientov, dialyzovaných pacientov alebo tým, ktorí potrebujú biologickú liečbu, bude zachovaná v maximálnej možnej miere.
Za pochopenie ďakujeme. 👍

Upresnenie informácií ku COVID ambulancii

Vážená verejnosť,

vzhľadom  na nesprávne informácie a na predchádzanie nedorozumení  Vám oznamujeme, že nemocnica neprevádzkuje tzv. COVID ambulanciu. Jedná sa o príjmovú ambulanciu reprofilizovaného oddelenia pre pacientov s ochorením COVID-19.

Každý pacient so známkami respiračného ochorenia, príp. s pozitivitou Ag/PCR testu sa má v prípade ťažkostí  obrátiť na svojho zmluvného všeobecného lekára.

Za spoluprácu a pochopenie ďakujeme.

Informácie pre pacientov JZS očnej

Vážení pacienti,
v prípade Vášho plánovaného zákroku na JZS očnej 👁 alebo ambulantného vyšetrenia Vás prosíme:
✅ aby pacienti kompletne zaočkovaní aj nezaočkovaní alebo nekompletne očkovaní pred plánovaným operačným zákrokom absolvovali PCR test (nie starší ako 72 hodín),
✅ambulantní pacienti, ktorí nie sú očkovaní alebo po prekonaní – stačí Ag test.
Za spoluprácu a rešpektovanie prijatých opatrení ďakujeme 👍

Oznam o zrušení plánovaných operácií

Vážená verejnosť,
vzhľadom na zhoršovanie epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 sa obraciame na Vás so žiadosťou, aby ste našu
🆘 ústavnú pohotovostnú službu využívali naozaj len v nevyhnutných situáciách, keď Váš zdravotný stav neznesie odklad.
👨‍⚕️ Ak to umožňuje Váš zdravotný stav prosíme, aby ste využili ošetrenie prostredníctvom svojho všeobecného lekára, príp. iného odborného lekára.
Zároveň Vám oznamujeme, že od 7.10.2021 až od odvolania
❌ rušíme vykonávanie plánovaných operačných výkonov v celkovej narkóze.
Za pochopenie ďakujeme. 👍

Oznam o zákaze návštev v nemocnici

Vážená verejnosť
oznamujeme Vám, že vzhľadom na zhoršenie epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením 🦠 COVID -19 sú v súčasnosti v nemocnici

❌zakázané akékoľvek návštevy hospitalizovaných pacientov.

Výnimky sú povolené len
a) pre kňazov za účelom podávania sviatosti ťažko chorým a umierajúcim,
b) u osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré alebo umierajúce,
c) sprievodca pri pôrode s negatívnym antigénovým testom.
Za pochopenie ďakujeme. 👍

Otvorili sme gastroenterologickú ambulanciu pre verejnosť

Otvorili sme gastroentrologickú ambulanciu aj pre verejnosť
Vážení pacienti,
s radosťou Vám oznamujeme, že naša gastroentrologická ambulancia pri internom oddelení LNsP
✅ spustila ambulantnú a dispenzárnu starostlivosť pre všetkých pacientov VšZP, Union, Dôvera.
Ako sa k nám môžete objednať?
☎ telefonicky na telefónnom čísle 044/55 63 226 alebo osobne každý deň v čase medzi 13:00 – 15:00
Kde sa gastroentrologická ambulancia nachádza?
📍 v suteréne pavilónu B (v ľavo)
Nezabudnite si so sebou priniesť:
✅ výmenný lístok od praktického lekára alebo doporučujúceho špecialistu.

Režim návštev v Liptovskej nemocnici

Režim návštev v Liptovskej nemocnice MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 23 Liptovský Mikuláš – postupuje sa naďalej v súlade  s vyhláškou č. 238/2021

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. c),e) a z) zákona sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť v územných obvodoch okresov v stupni Monitoring, v stupni Ostražitosť alebo v 1., 2., alebo 3. stupni ohrozenia podľa Alert systému pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2, povinní zabezpečiť zákaz návštev a jeho dodržiavanie na všetkých lôžkových oddeleniach zariadenia.

(2) Obmedzenie podľa odseku 1 sa nevzťahuje na návštevy:

  1. a) kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim,
  2. b) u osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré alebo umierajúce,
  3. c) osôb, ktoré sú najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
  4. d) osôb, ktoré sú najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,
  5. e) osôb, ktoré sú najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
  6. f) osôb, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, alebo

g) osôb, ktoré sa pri vstupe do zariadenia preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu, alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín od odberu; povinnosť preukazovať sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 sa nevzťahuje na osobu do 12 rokov veku.

Znenie celej vyhlášky nájdete tu: https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_238.pdf