Vyjadrenie LNsP k medializovanej téme optimalizácie siete nemocníc 

Vážení pacienti, podporovatelia našej nemocnice a verejnosť,
istotne ste v posledných dňoch zachytili niekoľko nových informácií k optimalizácii siete nemocníc (OSN) či už z televíznych médií alebo sociálnych sietí. Keďže ide o veľmi citlivú tému, ktorá stále nie je moc šťastne komunikovaná, rozhodli sme sa pridať vyjadrenie aj za nás, ako reakciu na skutočnosti, ktoré v médiách odzneli.
❓ Na úvod by sme chceli ozrejmiť čo to OSN je a čo pre nás znamená? OSN rieši vyhláška 316/2022 kde sú uvedené podmienky a pravidlá pre zaradenie nemocníc do jednotlivých kategórií. Zákon, ani vyhláška nepoznajú termíny komunitná nemocnica, regionálna nemocnica a pod. Podľa týchto pravidiel by malo vzniknúť 5 typov nemocní. Podľa podmienok ktoré sú vo vyhláške určené sa naša nemocnica môže stať buď nemocnicou I. typu alebo II. typu. Vždy sme sa snažili a bojovali za to, aby sa naša nemocnica stala nemocnicou II. typu a stále v tom pokračujeme. To, že neprezentujeme nepotvrdené a schválené informácie, že nekričíme ako prvý v médiách a na sociálnych sieťach neznamená, že nepodnikáme žiadne kroky a opatrenia aby sme tento cieľ dosiahli. Oficiálna a schválená kategorizácia nemocníc nebola doteraz vydaná a vedenie nemocnice neprevzalo žiadne stanovisko ktoré by zaradilo našu nemocnicu medzi nemocnice I. typu. Postoj vedenia nemocnice sa nezmenil a stále nesúhlasíme so zaradením medzi nemocnice I. typu.
❓ A čo to tie nemocnice I. a II. typu vlastne znamenajú? V úvode reformy sa tvrdilo, že nemocnice I. typu budú poskytovať len následnú zdravotnú starostlivosť a z týchto nemocníc sa stanú tzv. „doliečováky“. Dnes je realita úplne iná. V prípade nemocníc I. typu sa bude môcť poskytovať akútna aj následná zdravotná starostlivosť ako aj jednodňová zdravotná starostlivosť. Rozdiel medzi nemocnicou I. a II. typu je najmä v počte a type „povinných oddelení“ ktoré nemocnica musí mať a v type výkonov ktoré sa budú môcť v nemocnici robiť.
🏥 Pri nemocnici I. typu bude môcť nemocnica disponovať 37 programami, medzi ktorými sa nachádzajú aj naše súčasné oddelenia:
– urgentná medicína, traumatologický program, oftalmologický program, ORL program, program brušnej chirurgie, urologický program, gynekologický program, program internej medicíny, neinvazívny kardiovaskulárny program, program gastroenterológie a hepatológie, nefrologický program, program hematológie a transfuziológie, neurologický program, psychiatrický program, pôrodnícky program, neonatologický program, program nemocničnej pediatrie, program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť.
S touto informáciou disponujú aj všetci primári našich oddelení a pracovísk, ktorí pripomienkovali vyhlášku č. 316/2022.
🧑‍⚕️Nemocnica II. typu bude mať 34 povinných programov a 17 doplnkových, prípadne nepovinných program. Z 34 povinných programov spĺňa naša nemocnica momentálne 14 programov a z doplnkových 4 programy.
📖 Vyhláška hovorí aj o ďalšom vývoji nemocníc na Slovensku. To, že bude nemocnica na úvod zaradená do určitého typu neznamená, že takou ostane navždy. Raz za určité obdobie bude môcť každá nemocnica požiadať o prehodnotenie zaradenia do jednotlivého typu a nie je vylúčené že z nemocnice I. typu sa stane nemocnica II. typu a naopak.
👨‍⚕️ Pri hodnotení nemocníc a zaradení do jednotlivých kategórií sa okrem počtu oddelení a rozsahu výkonov berie do úvahy aj personálne zabezpečenie, materiálno-technické vybavenie, spádová oblasť regiónu, časová dostupnosť do zdravotníckeho zariadenia a spokojnosť pacientov a iné kritériá. Zatiaľ nie je nič potvrdené a nič sa nemení. Pokračujeme aj naďalej v rozvoji našej nemocnice, ale bez našich zdravotníkov a Vás, našich pacientov a obyvateľov Liptova to nedokážeme. Nemocnica teraz potrebuje najmä dostatok zdravotníckeho personálu (ktorého význam sa v poslednej dobe berie na ľahkú váhu), aby sme udržali chod jednotlivých oddelení ako doteraz a mohli pomýšľať na ďalší rozvoj.
Nie všetky kroky ktoré sa v tejto veci podnikajú sú verejné a chápeme, že emócie niekedy zohrávajú väčšiu úlohu pri konaní ľudí, hlavne keď nám na nemocnici záleží. Ďakujeme všetkým, ktorým naša nemocnica nie je ľahostajná a chcú jej pomôcť posunúť sa správnym a pre Liptov potrebným smerom. 👍❤️

 

 

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár