Nové prístrojové vybavenie na JZS oftalmologickej

Vďaka snahe zdravotníckeho personálu JZS oftalmologickej, podpore VÚC, nemocnice a s pomocou ľudí, ktorým záleží na druhých, sa veľmi tešíme, že na JZS oftalmologickej  pribudlo nové prístrojové vybavenie, ktoré prispelo k modernizácii.

„Na našej operačnej sále sme nahradili operačný prístroj na operáciu sivého zákalu za najmodernejší prístroj Centurion Vision System  a obrazom riadený navigačný systém VERION od firmy Alcon.“ vysvetľuje MUDr. Sidónia Siváková, primárka JZS oftalmologickej.

Špecifikom Centurionu je schopnosť reagovať na zmeny vnútroočného tlaku, ktorý prístroj aktívne monitoruje počas celej doby operácie. VERION Image Guided System  presne zmeria očnú chybu a vypočíta ideálnu korekciu chyby pomocou vnútroočnej šošovky. Následne na operačnej sále projektuje VERION priamo na pacientovo oko navigačné línie, pomocou ktorých chirurg umiestni implantovanú šošovku do oka s úplnou presnosťou.

Ako ďalej upresňuje MUDr. Siváková: „Týmto sa zásadne zlepšujú výsledky operácií sivého zákalu a implantácie torických aj multifokálnych vnútroočných šošoviek. Pre pacienta je operácia  oveľa rýchlejšia, šetrnejšia a bezpečnejšia.“

Na ambulancii JZS očná nám pribudol jeden z najrýchlejších OCT prístrojov na svete, ktorých je na Slovensku len zopár. DRI OCT Triton značky TOPCON kombinuje predný a zadný Swept Source OCT. Ponúka plnofarebnú fotografiu sietnice s vysokým rozlíšením. Umožňuje zobraziť stav ciev sietnice, či už pomocou modernej OCT-angiografie alebo osvedčenej fluoresceínovej angiografie (FAG). Odhaľuje včas choroby sietnice a cievovky a vieme sledovať a porovnávať prípadné zmeny.

„Cítime zodpovednosť za úroveň kvality života a snažíme sa prispievať k neustálemu zlepšovaniu, pretože spokojnosť pacientov je pre nás veľmi dôležitá.“ dodala na záver primárka JZS oftalmologickej.

 

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár