Rozvoj telemedicíny v našej nemocnic

Pomocou telemedicíny sa môžu poskytovatelia zdravotnej starostlivosti pri svojej činnosti zamerať na dve oblasti a to na diaľkové monitorovanie pacienta a diaľkovú terapiu. Občianske združenie Liptovskej nemocnice sa preto rozhodlo zapojiť do projektu vyhláseného Žilinským samosprávnym krajom a získať finančnú podporu na zakúpenie materiálno-technického vybavenia pre rozvoj telemedicíny v Liptovskej nemocnici.

„Cieľom projektu bolo  eliminovať bariéry vo vzťahu lekár-pacient a zlepšiť prístup k zdravotnej starostlivosti v Liptovskej nemocnici nielen počas aktuálnej pandémie ale aj po jej skončení.“ vysvetľuje Zuzana Marcineková, projektová manažérka Liptovskej nemocnice.

Telemedicína nájde svoje uplatnenie najmä v špecializovaných ambulanciách ale aj pri poskytovaní virtuálnej psychoterapie. Vzhľadom na narastajúci počet duševných porúch (najmä depresií a úzkostí) v súčasnej pandemickej situácii sa kriticky zvyšuje záujem o psychoterapeutické služby a akútne krízové intervencie. Dopyt po tomto type starostlivosti zároveň vytvára aj vyššie nároky na informačno-komunikačné technológie ktoré boli v Liptovskej nemocnici zastarané prípadne nimi lekári a psychológovia vôbec nedisponovali..

„Telemedicína síce nikdy plnohodnotne nenahradí osobný kontakt medzi lekárom (psychoterapeutom) a pacientom, je to však najbezpečnejšia dostupná možnosť odbornej pomoci v tomto náročnom období. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať Žilinskému samosprávnemu kraju a Občianskemu združeniu Liptovskej nemocnice, ktorí poskytli finančné prostriedky na realizáciu projektu. Vďaka nim sme zriadili wifi pripojenie na dennom psychiatrickom stacionári, zakúpili sme notebooky a web kamery pre našich zdravotníkov aby mohol rozvoj telemedicíny napredovať aj v našej nemocnici.“ doplnila Zuzana Marcineková.

„Finančne podporil Žilinský samosprávny kraj“

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár