Aktuálne informácie k očkovaniu – nahlasovanie do čakárne od 12. 04. 2021

Vážená verejnosť,

touto cestou Vám oznamujeme, že od  12.4.2021

prestáva fungovať telefonická linka 044/5563 242 na nahlasovanie náhradníkov na očkovanie. Zoznam náhradníkov, ktorí boli prihlásení telefonicky zostáva naďalej v platnosti, až do zavolania všetkých náhradníkov, ktorí boli uvedení v tomto zozname.

Noví náhradníci sa môžu prihlasovať nasledovne :
Žilinský samosprávny kraj ŽSK pripravil pre zdravotne postihnutých občanov spĺňajúcich podmienky vyhlášky Ministerstva zdravotníctva 96/2021 možnosť byť zaregistrovaný ako náhradník pre prvú fázu vakcinácie proti COVID-19 centrálne pre všetky vakcinačné centrá v regióne ŽSK.

Registráciu náhradníka v prvej fáze urobí lekár, ktorý pozná jeho anamnézu a registráciou potvrdí, že občan podľa diagnózy spadá do jednej z 3 kategórii:
1. s ťažkým zdravotným postihnutím ( Príloha k vyhláške č. 96/2021 Z. z. bod A-c)-1 )
2. so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 ( Príloha k vyhláške č. 96/2021 Z. z. bod A-c)-2 )
3. so stredne závažnou chorobou zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 ( Príloha k vyhláške č. 96/2021 Z. z. bod A-c)-3 )

Vakcinačné centrá si následne vyberú a telefonicky pozvú náhradníkov na vakcináciu zo zoznamu lekármi zaregistrovaných zdravotne postihnutých občanov podľa kategórie zdravotného postihnutia, veku, vzdialenosti od vakcinačného centra a preferovanej lekárom odporúčanej vakcíny.

Link na prihlásenie do systému:

https://office.e-vuc.sk/nahradnici/index.jsp
alebo
https://office.e-vuc.sk/nahradnici

Ďakujeme za pochopenie

Očkovanie – aktuálne potrebné doklady

Na základe uvedenej informácie na stránke korona.gov.sk Vás žiadame, aby ste pred vstupom do ambulancie vakcinačného centra:
✅ predložili doklad o totožnosti,
✅ preukaz o zdravotnom poistení
✅ a taktiež doklad o Vašej oprávnenosti na očkovanie (potvrdenie o zamestnaní, pracovná zmluva, služobný preukaz).
✅Zároveň je potrebné predložiť vyplnený dotazník a poučenie s informovaným súhlasom (nájdete na našej webovej stránke).
Predídete tak vzniknutým nedorozumeniam a nám pomôžete zabezpečiť plynulý priebeh očkovania. Ďakujeme ?

Informácie k očkovaniu a prosba k verejnosti

Vážená verejnosť,
?týmto si Vás dovoľujeme informovať, že nemocnica, ktorá prevádzkuje vakcinačné centrum, nedisponuje žiadnym rozhodovacím právom na určovanie druhu vakcíny pre jednotlivé vekové skupiny a taktiež neovplyvňuje kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19.
?‍??‍?Národnú stratégiu očkovania proti ochoreniu COVID-19 vypracovalo a môže meniť len Ministerstvo zdravotníctva SR.
? Taktiež MZ SR vypracovalo a mení kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19.
Vakcinačné centrum je len výkonným centrum, ktoré postupuje podľa platných právnych predpisov vydaných MZ SR.
? Zároveň si Vás týmto dovoľujeme požiadať o toleranciu a slušné správanie voči zdravotníckym pracovníkom našej nemocnice.
Nevhodné správanie, krik, nadávky, urážanie zo strany verejnosti v tejto náročnej dobe nepomáha v práci zdravotníckym pracovníkom, práve naopak, výrazne to ovplyvňuje motiváciu a pracovný výkon našich zamestnancov.
Za pochopenie a spoluprácu Vám ďakujeme.