Pred vstupom do nemocnice sme spustili filtrovanie pacientov

Vážení pacienti a návštevníci nemocnice,

od 03. 04.  funguje v našej nemocnici triediaci filter pacientov – záchytné stanovisko pre všetkých pacientov, ktorí prídu do nemocnice.

Triediaci filter sa nachádza v kontajnerovom systéme pred hlavnou vrátnicou na záchytnom parkovisku.

Každý pacient, ktorý smeruje do nemocnice musí ísť po vyznačenej trase na záchytné parkovisko, kde mu zmerajú telesnú teplotu a zistia sa požadované údaje podľa Hodnotiaceho listu na posúdenie pacienta pri podozrení z ochorenia COVID-19.

Darcovia krvi poskytnú informáciu o darovaní krvi triediacim pracovníkom a preukážu sa preukazom darcu. Ak darca nemá preukaz alebo ide darovať krv prvýkrát, oznámi túto skutočnosť triediacemu pracovníkovi.

Ku triediacemu filtru je možný prístup autom bez nutnosti vystupovania z neho.

Prosíme všetkých pacientov a návštevníkom nemocnice aby prechádzali cez tento filter, rešpektovali pokyny zamestnancov nemocnice a nezatajovali potrebné informácie.
Jediný dostupný vchod je cez hlavnú vrátnicu. Ostatné vchody sú uzatvorené. Zároveň prosíme o rešpektovanie zákazu vstupu a prechodu cez nemocnicu nepovolaným osobám.

Uvedené opatrenia boli zavedené z dôvodu núdzového stavu a v súlade s nariadením hlavného hygienika v súvislosti s ochorením COVID-19. Za pochopenie a rešpektovanie pokynov ďakujeme – ochránite tak seba, ostatných pacientov a našich zdravotníkov

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár