Čo je nové v našej nemocnici? Zmeny, kotré zasiahli každého z nás…

ČO JE NOVÉ V NAŠEJ NEMOCNICI? Zmeny, ktoré zasiahli každého z nás…

Zhoršenie epidemiologickej situácie vo vzťahu k ochoreniu COVID-19, prinieslo zmenu charakteru prevádzky nemocnice, kde sa z tzv. bielej nemocnice stáva nemocnica bielo – červená. Na príkaz ministra zdravotníctva bolo v nemocnici vyčlenených 28 lôžok pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre pacientov pozitívnych, resp. suspektných na ochorenie COVID-19. Uvedená tzv. reprofilizácia priniesla veľa prevádzkových zmien, interné oddelenie bolo presťahované do chirurgického pavilónu, spolu s ambulantnou zložkou v odbore vnútorné lekárstvo.

Presťahovanie ovplyvnilo prevádzku všetkých oddelení, ambulancií a pracovísk jednodňovej zdrav. starostlivosti. Je potrebné si uvedomiť, že vytvorením nového oddelenia sme došli na hranicu svojich personálnych a materiálno – technických možností, ktoré máme k dispozícii.

Každé oddelenie, pracovisko, ambulancia sa musí uskromniť, aby mohli poskytovať zdravotnú starostlivosť v neobmedzenom rozsahu pre všetkých ostatných pacientov.

     Uvedená situácia je preverením fyzických a duševných síl  všetkých pracovníkov nemocnice. Personálnu situáciu v povolaní lekár je zatiaľ možné zvládnuť len vďaka tomu, že sa podarilo získať nových lekárov absolventov, ktorí budú pracovať pod vedením skúsených lekárov špecialistov. Vážna situácia je v povolaní sestra, kde je vysoká veková štruktúra  sestier, s tým súvisiace zdravotné problémy  a najmä ich výrazný nedostatok.

Zamestnanci nemocnice vykonávajú všetky činnosti tak, aby sa zvládla uvedená situácia, avšak z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 boli zastavené akékoľvek plánované operácie, a v súčasnosti sa vykonávajú len nevyhnutné a urgentné operácie.

     Ochorenie COVID-19 nie je len záležitosťou nemocnice a jej zamestnancov, ale je to problém celého Slovenska a všetkých jeho obyvateľov.

Chcel by som našim obyvateľom Liptova odkázať, že súčasná situácia prináša veľa negatívnych pocitov, že pocity beznádeje, smútku, strachu a úzkosti pociťuje každý z nás, my to zatiaľ  ešte zvládame a len vďake vzájomnej silnej podpore a nášmu presvedčeniu, že sme „zdravotníci“. Dokedy, to však záleží aj od Vás. Týmto by som Vás chcel poprosiť o zhovievavosť, trpezlivosť a rešpektovanie našich pokynov, príkazov, ktoré často nie sú príjemné, ale žiaľ sú nevyhnutné.

     Zdravotníci sú tiež ľudia, ktorí majú svoje súkromné životy, rodiny, deti, rodičov, svoje zdravotné problémy….

Čo povedať na záver, držme si palce, aby sme to zvládli a aby táto pandémia v každom z nás objavila len to dobré a nenarušila nám medziľudské vzťahy.

Pandémia skončí, ale narušené medziľudské vzťahy sa už nemusia nikdy upraviť….

MUDr. Ján Drobčo, námestník riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť a člen krízového štábu v LNsP Liptovský Mikuláš.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár