Cievna mozgová príhoda

Cievna mozgová príhoda (ľudovo „porážka“) už nemusí byť devastujúce ochorenie. V súčasnosti je dostupná moderná, efektívna a rýchle pôsobiaca liečba. Neurologické oddelenie túto liečbu poskytuje a dosahuje výborné výsledky.

Cievna mozgová príhoda vzniká následkom uzavretia cievy privádzajúcej okysličenú krv do mozgu. Na podklade takéhoto uzáveru nemá mozgové tkanivo potrebný kyslík a odumiera. Čím väčšia cieva je uzavretá, tým väčšia časť mozgu je nedokrvená a tým väčšie je ochrnutie pacienta. Liečbou je „otvorenie“ cievy. To môžeme urobiť buď podaním infúzie obsahujúcej liek, ktorý rozpúšťa zrazeninu alebo mechanicky pomocou katétra, kedy zrazeninu doslova vytiahneme z „hlavy von“.

Podávanie infúzie, ktorá sa volá trombolýza, poskytuje neurologické oddelenie Liptovskej nemocnice MUDr. Ivana Stodolu od júna 2014. V máji 2017 bol takto úspešne liečený 100. pacient. Lekár však musí starostlivo zvážiť, ktorému pacientovi túto liečbu podá, nakoľko nežiadúcim účinkom môže byť závažné krvácanie. To postihuje 3% takto liečených pacientov. Dôležitým ukazovateľom kvality je podiel pacientov, ktorý trombolýzu dostanú. V Liptovskej nemocnici je to takmer 25%. To znamená, že každý 4. pacient s „porážkou“ dostane túto modernú liečbu.

Mimoriadne dôležité však je, aby pacient dostal túto liečbu čo najrýchlejšie. Na neurologickom oddelení Liptovskej nemocnice je priemerný čas podania trombolýzy 30 minút, čím sa zaraďuje medzi tri najlepšie pracoviská na Slovensku, dodáva primár neurologického oddelenia Michal Kováčik.

Trombolýza je výbornou liečbou, pokiaľ je uzavretá menšia cieva v mozgu. Pokiaľ je uzavretá veľká cieva, trombolýza nemusí stačiť. V takýchto prídadoch je potrebné zrazeninu „vytiahnuť von“. To sa robí vnútro-cievnymmikrokatétrom podobne ako pri infarkte myokardu. Túto liečbu poskytuje Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb – SUSCCH v Banskej Bystrici, kam sú pacienti z Liptovskej nemocnice urgentne, často i letecky odosielaní.

V dnešnej dobe síce sú dostupné moderné spôsoby liečby „porážky“, ale pacienti často prichádzajú neskoro. Po 4,5 hodinách od vzniku cievnej mozgovej príhody už nie je možné liečiť inak ako rehabilitáciou. Preto je dôležité včas rozpoznať prvé príznaky. Medzi ne patrí oslabnutie ruky, nohy, pokles ústneho kútika či náhla porucha reči. Pokiaľ sa objavia tieto príznaky je potrebné okamžite volať záchrannú zdravotnícku službu na čísle 155.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár