Včasná liečba COVID-19

Rozvoj telemedicíny v našej nemocnic

Pomocou telemedicíny sa môžu poskytovatelia zdravotnej starostlivosti pri svojej činnosti zamerať na dve oblasti a to na diaľkové monitorovanie pacienta a diaľkovú terapiu. Občianske združenie Liptovskej nemocnice sa preto rozhodlo zapojiť do projektu vyhláseného Žilinským samosprávnym krajom a získať finančnú podporu na zakúpenie materiálno-technického vybavenia pre rozvoj telemedicíny v Liptovskej nemocnici.

„Cieľom projektu bolo  eliminovať bariéry vo vzťahu lekár-pacient a zlepšiť prístup k zdravotnej starostlivosti v Liptovskej nemocnici nielen počas aktuálnej pandémie ale aj po jej skončení.“ vysvetľuje Zuzana Marcineková, projektová manažérka Liptovskej nemocnice.

Telemedicína nájde svoje uplatnenie najmä v špecializovaných ambulanciách ale aj pri poskytovaní virtuálnej psychoterapie. Vzhľadom na narastajúci počet duševných porúch (najmä depresií a úzkostí) v súčasnej pandemickej situácii sa kriticky zvyšuje záujem o psychoterapeutické služby a akútne krízové intervencie. Dopyt po tomto type starostlivosti zároveň vytvára aj vyššie nároky na informačno-komunikačné technológie ktoré boli v Liptovskej nemocnici zastarané prípadne nimi lekári a psychológovia vôbec nedisponovali..

„Telemedicína síce nikdy plnohodnotne nenahradí osobný kontakt medzi lekárom (psychoterapeutom) a pacientom, je to však najbezpečnejšia dostupná možnosť odbornej pomoci v tomto náročnom období. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať Žilinskému samosprávnemu kraju a Občianskemu združeniu Liptovskej nemocnice, ktorí poskytli finančné prostriedky na realizáciu projektu. Vďaka nim sme zriadili wifi pripojenie na dennom psychiatrickom stacionári, zakúpili sme notebooky a web kamery pre našich zdravotníkov aby mohol rozvoj telemedicíny napredovať aj v našej nemocnici.“ doplnila Zuzana Marcineková.

„Finančne podporil Žilinský samosprávny kraj“

Informácie k 300,- € a 200,- € odmenám za očkovanie

Vážená verejnosť,

oznamujeme Vám, že vakcinačné centrum Liptovskej nemocnice nedisponuje žiadnymi bližšími informáciami ohľadom priznávania 300 € a 200 € odmien za očkovanie. Taktiež vakcinačné centrum nevypláca odmeny v hotovosti.

Vyplácanie odmien za očkovanie bude prebiehať mimo vakcinačného centra. V prípade akýkoľvek dotazov ohľadom uvedeného je potrebné sa obrátiť na MF SR.

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste vakcinačné centrum nekontaktovali ohľadom Vašej registrácie na ktorékoľvek očkovanie.

 

Vakcinačné centrum vykonáva svoju činnosť ako doteraz.

T.z. že vykonáva  :

1 očkovanie

2 očkovania

3 očkovania – pre osoby imunokompromitované s doporučením od všeobecného lekára alebo špecialistu, ak je doba od podania 2 dávky vakcíny kratšia ako 3 mesiace alebo osoby nad 18 rokov + min. 3 mesiace od podania 2 dávky vakcíny.  Posilňovaciu dávku vakcíny po podaní jednodávkovej očkovacej schémy (vakcína Janssen) je možné podať najskôr za 8 týždňov od podania poslednej dávky.

 

Očkuje registrované osoby prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému, príp. osoby neregistrované. Presný harmonogram očkovania pre registrované a neregistrované osoby je uvedený na stránke nemocnice www.nsplm.sk.

 

Za pochopenie ďakujeme.

 

Vakcinačné centrum

Pridávame mimoriadny termín na očkovanie

💉 Pridávame mimoriadny termín na očkovanie 💉
Aj tento víkend sa môže prísť zaočkovať do nášho vakcinačného centra. Budeme sa tešiť na každého záujemcu o očkovanie (vakcína od spoločnosti Pfizer/Biontech).
⏰ v sobotu 18. 12. od 07:00 do 12:00 (registrovaní aj neregistrovaní, registrovaní budú mať prednosť)
12:00 – 12:30 obedná prestávka
12:30 – 13:30 neregistrovaní.
Očkovanie bude bez registrácie prvou, druhou aj treťou dávkou.