Aktuálne informácie k očkovaniu

Vzhľadom na mnohé dotazy Vám oznamujeme, že očkovanie 3 dávkou vakcíny vykonávame aj bez registrácie v stanovených časoch. Očkovanie 3 dávkou je určené pre osoby nad 18 rokov, ktoré majú min. 3 mesiace od podania 2 dávky vakcíny (Comirnaty – Pfizer, VaxZevria – AstraZeneca) a taktiež aj pre imunokompromitované osoby nad 18 rokov, ktorým sa 3 dávka môže podať už po 4 týždňoch od podania 2 dávky vakcíny (Comirnaty – Pfizer, VaxZevria – AstraZeneca), avšak podmienkou pre očkovanie bez registrácie je doporučenie od všeobecného lekára, príp. špecialistu.
Vzhľadom nato, že nevieme odhadnúť záujem neregistrovaných osôb na očkovanie, doporučujeme registráciu na www.korona.gov.sk.

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať, aby neregistrované (neobjednané) osoby neprichádzali mimo stanovený čas pre neregistrovaných. Veľmi to komplikuje prevádzku vakcinačného centra a zbytočne predlžuje čas čakania. Taktiež prosíme, aby objednané osoby neprichádzali zbytočne veľmi časovo dopredu, stačí cca 15 minút pred objednaným časom. Pracovníci vakcinačného centra sa snažia každej požiadavke vyhovieť, ale žiaľ niektoré situácie nedokážu ovplyvniť, ani zmeniť.

V prípade nejasností, príp. otázok nás prosím kontaktujte na tel. čísle – 044/5563 242 al. 044/5563 241 najmä v čase od 7:00 – do 12:00.

Prevádzka očkovacieho centra je nasledovná:

Dátum Registrované osoby Prestávka Neregistrované osoby  

1 a 2 očkovanie

3 očkovanie – osoby imunokompromitované s doporučením od všeobecného lekára alebo špecialistu, ak je doba od podania 2 dávky vakcíny kratšia ako 3 mesiace alebo osoby nad 18 rokov + min. 3 mesiace od podania 2 dávky vakcíny.

Posilňovaciu dávku vakcíny po podaní jednodávkovej očkovacej schémy (vakcína Janssen) je možné podať najskôr za 8 týždňov od podania poslednej dávky.

23.12.2021 – štvrtok 7:00 – 12:00 12:00 – 12:30 12:30 – 13:30
24.12.2021 – piatok zatvorené zatvorené zatvorené
25.12.2021 – sobota zatvorené zatvorené zatvorené
26.12.2021 – nedeľa zatvorené zatvorené zatvorené
Pridávame 1 hodinu navyše pre neregistrovaných
27.12.2021 – pondelok 7:00 – 12:00 12:00 – 12:30 12:30 – 14:30
28.12.2021 – utorok 7:00 – 12:00 12:00 – 12:30 12:30 – 14:30
29.12.2021 –streda 7:00 – 12:00 12:00 – 12:30 12:30 – 14:30
30.12.2021 – štvrtok 7:00 – 12:00 12:00 – 12:30 12:30 – 14:30
31.12.2021 – piatok 07:00 – 12:00 12:30 – 12:30 12:30 – 14:30
01.01.2022 – sobota 07:00 – 12:00 12:30 – 12:30 12:30 – 14:30
Vzhľadom na nízky záujem o očkovanie vakcínou Janssen, od spol. Johnson&Johnson Vám oznamujeme, že vakcinačné centrum Liptovskej nemocnice už nebude vykonávať očkovanie uvedenou vakcínou.

 

 

Bojujeme s pandémiou COVID-19 aj vďaka podpore z EÚ

Názov projektu:  Ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19 v LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš

Prijímateľ: Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš

 

Kód výzvyIROP-PO2-SC214-2020-61

Kód žiadosti:  NFP302020AXW2

Celkové oprávnené výdavky projektu: 425 999,13 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ (EFRR): 362 099,26 EUR (85%)

Výška finančnej podpory zo ŠR: 42 599,91 EUR (10%)

Spolufinancovanie z rozpočtu ŽSK: 21 299,96 EUR (5%)

 

Stručný popis projektu: Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš (ďalej len „LNsP Liptovský Mikuláš“) sa nachádza v okrese Liptovský Mikuláš. Poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť pre zhruba 74 000 obyvateľov v regióne Liptov. LNsP Liptovský Mikuláš je príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Hlavným predmetom činnosti je poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti. Od 01. 07. 2018 je nemocnica aj prevádzkovateľom Ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a pre deti a dorast. Od začiatku roka 2020 postihla svet pandémia spôsobená vírusom SARS-CoV-2. V čase vypuknutia pandémie a prvých výskytov tohto ochorenia aj na Slovensku, nemocnica začala so zavádzaním balíkov opatrení jej fungovania: vytvárania dostatočných materiálno-technických a personálnych kapacít, reprofilizáciou lôžkového fondu a ostatných nevyhnutných podmienok pre zabezpečenie adekvátnej zdravotnej starostlivosti aj pre pozitívnych pacientov na COVID-19. Veľké úsilie venuje aj zabezpečeniu ochrany zdravia zamestnancov s cieľom zabrániť prenos šírenia tejto nákazy v rámci nemocnice. Plánované aktivity jednoznačne prispejú k naplneniu hlavného cieľa projektu, ktorým je Ochrana verejného zdravia pred pandémiou COVID-19 v LNsP Liptovský Mikuláš.

 

Výsledkom projektu bude zabezpečenie dostatočného materiálno-technického vybavenia a obstaranie prístrojovej a zdravotníckej techniky pri prevencii nekontrolovaného šírenia a včasnej diagnostike vírusovej choroby COVID-19, poskytnutie adekvátnej liečby infikovaných pacientov, vrátane materiálneho vybavenia pre ochranu a bezpečnosť personálu, ako aj zvýšenie odolnosti a pružnosti zdravotníckeho systému a podpora prevencie v rámci ochrany verejného zdravia.

Hlavné aktivity projektu:

Aktivita 1: Vybavenie LNsP Liptovský Mikuláš pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19

Aktivita 2: Vytvorenie mobilného odberového miesta v LNsP Liptovský Mikuláš

Aktivita 3: Ochrana pracovníkov v LNsP Liptovský Mikuláš pred ochorením COVID-19, ochrana verejného zdravia

 

Cieľom projektu je vytvoriť vhodné podmienky pre zdravotnú starostlivosť a ochranu verejného zdravia pred pandémiou COVID-19 v LNsP Liptovský Mikuláš.

 

Špecifické ciele sú zamerané na minimalizáciu dopadov krízovej situácie v nemocnici v súvislosti so šírením pandémie COVID-19 najmä prostredníctvom:

  • zabezpečenia prevencie, diagnostiky a liečby pacientov podozrivých alebo chorých na diagnózu COVID-19,
  • zabezpečenia testovania ochorenia COVID-19,
  • zabezpečenia ochrany zdravotníckeho a iného personálu nemocnice pred ochorením COVID-19.

Miesto realizácie: Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, Palúčanská 25, 031 23 Liptovský Mikuláš

Harmonogram realizácie projektu:

Plánovaný začiatok realizácie projektu: 03/2020

Plánovaný koniec realizácie projektu: 12/2021

Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR).

Informácie k antigénovému testovanu

Vážená verejnosť,
touto cestou Vám oznamujeme, že od 17. 08. budeme prevádzkovať Antigénové mobilné odberové miesto:

Kde sa nachádza?
📍 parkovisko pred hlavným vstupom do nemocnice – Palúčanská 25, 031 23 Liptovský Mikuláš

Prevádzková doba?

26. 08. – 14. 09. 2021
✅ Pondelok – Nedeľa: 07:00-15:30 (11:30-12:00 obedná prestávka), posledné odbery sú realizované o 11:15 a 15:15.
od 15. 09. 2021
✅ Pondelok – Piatok: 07:00-15:30 (11:030-12:00 obedná prestávka), posledné odbery sú realizované o 11:15 a 15:15.
✅ Sobota – Nedeľa: 10:00-14:00, posledný odber je realizovaný o 13:45.
❌ štátne sviatky (aj 15.09.) zatvorené

Ako sa prihlásiť na testovanie?
Na antigénový odber je možné sa dopredu objednať cez stránku www.korona.gov.sk a vybrať si :
– požiadať o vyšetrenie,
– objednať sa na antigenový test a požiadať o antigenový test,
– vybrať si kraj,
– vybrať si preferované miesto a dátum pre vykonanie testu,
– vyplniť osobné údaje žiadateľa o vyšetrenie,
– požiadať o vyšetrenie,
– potvrdiť údaje.

Kto bol v minulosti na testovaní alebo očkovaní, číslo Covid passu je rovnaké a nemenné.

Cena testu?
5,- €