V rozvoji nám pomáhajú aj Eurofondy

🔝 V rozvoji nám pomáhajú aj Eurofondy 🔝
Financovanie zdravotníctva 💸 je na Slovensku dlhodobo diskutovaná téma a týka sa aj našej nemocnice. Bez finančnej podpory nášho zriaďovateľa, Žilinského samosprávneho kraja, dlhoročných sponzorov, darcov 🎁 a Občianskeho združenia Liptovskej nemocnice by rozvoj nemocnice napredoval veľmi pomaly.
V posledných rokoch dvoch rokoch sa nemocnici podarilo získať dodatočné zdroje aj z Európskych štrukturálnych fondov.
Momentálne sme zapojení do dvoch projektov:
✅ Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie – kód IROP-PO2-SC214-2020-61 v hodnote 425 999,13 €
✅ Podpora technického a materiálneho vybavenia pre Ambulanciu RLP v LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš – kód IROP-PO2-SC214-2021-72 v hodnote 330 322,44 €
Z týchto projektov sme už zakúpili:
➡️ pojazdný RTG prístroj,
➡️ PCR laboratórium,
➡️ 9 monitorov vitálnych funkcií s centrálnou stanicou,
➡️ infúznu techniku,
➡️ transportné lehátka,
➡️ EKG prístroj,
➡️ defibrilátory,
➡️ dezinfekčné prostriedky,
➡️ ochranné pracovné prostriedky (respirátory, ochranné plášte).
V rámci druhej výzvy pripravujeme verejné obstarávanie na 2 sanitné vozidlá pre našu posádku RLP.🚑
Okrem vyššie spomínaných projektov sa nemocnica pripravuje aj na výzvy, ktoré by mali byť vyhlásené v septembri z Plánu obnovy a odolnosti. Do dnešného dňa sme odoslali naše zámery na MZSR, na základe ktorých nás MZSR zaradilo do Prioritizovaného investičného plánu pre zdroj financovania: Plán obnovy a odolnosti (https://www.health.gov.sk/?Prioritizovany-zoznam-investicii)
Z Plánu obnovy a odolnosti by sme chceli zrekonštruovať:
✅ pavilón B (interný pavilón)
✅ časť psychiatrického oddelenia,
✅ dostavať pavilón C (rozostavaný skelet),
✅ obnoviť hardvér a softvér v súlade s požiadavkami kybernetickej bezpečnosti a
✅ obnoviť zastarané prístrojové vybavenie.
Momentálne čakáme, aké podmienky budú stanovené vo vyhlásených výzvach a či sa budeme môcť zapojiť a zabojovať 💪 o financie z Plánu obnovy a odolnosti.
0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár