Nový pomocník pre lekárov OAIM

Od januára 2019 je pre pacientov hospitalizovaných na oddelení anestéziológie a inetenzívnej medicíny (OAIM) LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš k dispozícii nový prístroj na kontinuálnu náhradu funkcie obličiek – OMNI od firmy B Braun.

 Veľká pomoc pre personál OAIM, ako aj pre pacientov

Doteraz bola hemodialyzačná liečba pacientov hospitalizovaných na OAIM vykonávaná formou intermitentnej hemodialýzy na dialyzačnom pracovisku v budove interného oddelenia. „Pre pacientov aj personál OAIM to znamenalo nevyhnutnosť transportu pacienta v kritickom stave (umelá ventilácia pľúc, podpora krvného obehu za kontinuálneho monitoringu životných funkcií) cez dve budovy a dva výťahy, častokrát v noci.“ uviedol Dávid Druska, lekár OAIM.

Takáto liečba sa prekrývala s prácou dialyzačného pracoviska. Ambulantní pacienti v chronickom dialyzačnom programe museli byť presúvaní na náhradné termíny a z dôvodu vyťaženosti dialyzačného pracoviska  nemohli byť akútni pacienti liečení dialyzačnou liečbou každý deň. Liečba pomocou tohto prístroja je vykonávaná priamo na OAIM pri posteli akútne chorého pacienta.

 OMNI prístroj používame ako prvý v pôsobnosti ŽSK a tretí na Slovensku

Od januára bolo zatiaľ na OAIM vykonaných 6 kontinuálnych venovenóznych hemodialýz (CVVHD) a touto liečbou boli liečení 2 pacienti.  „Prístroj obsluhuje vyškolený personál OAIM, v spolupráci s nefrológom. Vďaka spolupráci s laboratóriom klinickej biochémie a zavedením vyšetrenia tzv. ionizovaného kalcia, túto liečbu vykonávame pre pacienta v najbezpečnejšej tzv. regionálnej citrátovej antikoagulácii.“ doplnil doktor Druska.

CVVHD je určená predovšetkým pre obehovo nestabilných pacientov s akútnym obličkovým poškodením, s multiorgánovým zlyhávaním, so zlyhávaním obličiek pri sepse a septickom šoku, s pooperačným akútnym obličkovým zlyhaním, so zvýšenou koncentráciou draslíka v krvnej plazme, zníženou tvorbou moču a  inými závažnými ochoreniami vyžadujúcimi si hemodialýzu. Po zvládnutí akútneho stavu buď pacient už ďalšiu liečbu nevyžaduje, alebo pokračuje v liečbe v rámci chronického dialyzačného programu na dialyzačnom pracovisku.

Prístroj bol zakúpený z prostriedkov Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len ŽSK) a jedná sa o vôbec prvý takýto prístroj v nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. V rámci celého Slovenska disponujú takýmto prístrojom len ďalšie dve nemocnice.

Ing. Zuzana Marcineková

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár