Vďaka nádácii Pontis získalo novorodenecké oddelenie nový intenzívny inkubátor

Novorodenecké oddelenia Liptovskej nemocnice sa teší z nového inkubátora

Nový čas v spolupráci s Nadáciou Pontis vyhlásili grantovú výzvu určenú nemocniciam „Srdce pre deti pomáha nemocniciam“ do ktorej sa prihlásilo aj naše zdravotnícke zariadenie s projektom „Inkubátor – dajme šancu na život“. Cieľom grantového programu je zlepšiť kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti, zlepšiť úroveň starostlivosti o pacienta a získať pre nemocnice a ich oddelenia možnosť moderného prístrojového vybavenia vo všetkých regiónoch Slovenska.  Náš projekt bol hodnotiacou komisiou schválený a boli mu pričlenené finančné prostriedky vo výške 8 400,- €. Po ukončení verejného obstarávania sa finálna čiastka za vysúťažený inkubátor zastavila na hodnote 12 837,60€ s DPH. Zvyšnú sumu sme získali zo zdrojov nášho zriaďovateľa Žilinského samosprávneho kraja.

Ako uvádza primárka novorodeneckého oddelenia MUDr. Miriam Krajčiová potreba získania nového inkubátora bola už akútna

„Ročne v našom zdravotníckom zariadení hospitalizujeme priemerne 100-150 patologických novorodencov a novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou 1500-2500 g, z toho 30-40 nedonosených detí od 33. gestačného týždňa. Na ošetrovanie týchto novorodencov sme mali jediný funkčný bazálny inkubátor, ktorý nespĺňal požiadavky na poskytovanie dostatočnej starostlivosti o nedonosené deti a novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou.“

Inkubátor prispeje k zlepšeniu starostlivosti o najmenších pacientov

Intenzívny inkubátor poskytne nedonoseným novorodencom a deťom s nízkou pôrodnou hmotnosťou dostatočný komfort najmä v prvých dňoch života pri zabezpečení termoneutrálneho prostredia, je efektívny pri vyhriatí podchladeného novorodenca, udržiava vlhkosť, teplotu a koncentráciu kyslíka v stabilných hodnotách, umožňuje reguláciu kyslíka podľa aktuálneho okysličenia dieťaťa, monitorovanie životných funkcií, pomáha minimalizovať nežiadúcu stimuláciu, podporuje rekonvalescenciu a rast.

„Reálne počet pacientov, ktorý budú využívať inkubátor je vyšší, ako počet narodených nedonosených, chorých novorodencov a detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou. Počet detí s poruchami popôrodnej adaptácie je reálne 320-350 novorodencov ročne.“ dodala primárka novorodeneckého oddelenia.

 

 

 

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár