Neurologické oddelenie po tretíkrát medzi najlepšími v liečbe cievnej mozgovej príhody

 Neurologické oddelenie v Liptovskej nemocnici je súčasťou centier poskytujúcich liečbu cievnych mozgových príhod, takzvaných iktových centier. Kvalita poskytovanej starostlivosti v týchto centrách je monitorovaná a pravidelne vyhodnocovaná. Medzi sledované parametre patrí napríklad percento liečených pacientov za pomoci trombolýzy (podanie lieku na rozpustenie zrazeniny), percento pacientov liečených katatrizačne (vytiahnutie zrazeniny mechanicky), či rýchlosť zahájenia liečby.

Dáta boli hodnotené z údajov zaznamenaných do Národného registra, ktoré sa odtiaľ každoročne anonymizované odosielajú do registra RESQ, kde sú následné vyhodnocované a nemocniciam sú udeľované ocenenia Angels Awards.

Ocenenia sa vyhodnocujú podľa stanovených kritérií kvality European Stroke Organisation (ESO). Na základe výsledkov týchto kritérií môžu nemocnice získať zlatý, platinový, alebo diamantový status. V minulosti sa tieto ocenenia udeľovali za každý štvrťrok, avšak nakoľko máme na Slovensku dlhodobo kvalitnú zdravotnú starostlivosť o pacientov s CMP, v záujme zachovania motivácie bude udeľované už len jedno ocenenie ročne.

Pred pár dňami k nám dorazila skvelá správa, že neurologické oddelenie Liptovskej nemocnice získalo za rok 2019 najvyššie diamantové ocenenie. Diamantové ocenenia sa odovzdávajú na európskej konferencii ESOC, ktorá prebiehala tentokrát len virtuálne. Z ocenenia sa tešia aj na neurologickom oddelení a dôvod na radosť má najmä pán primár MUDr. Michal Kováčik, ktorý túto správu okomentoval takto:

Opakované udelenie najvyššieho ocenenia kvality Angels Awards pod záštitou European Stroke Organisation je ocenením práce kolektívu neurologického oddelenia v roku 2019. Získať ocenenie prvý krát bolo náročné, ešte náročnejšie je však držať stabilnú úroveň dlhodobo. Ocenenie vnímam aj ako výsledok práce celej nemocnice a jej menežmentu, nakoľko na starostlivosti o pacientov s cievnou mozgovou príhodou sa podieľajú aj iné odbornosti. Myslím, že dôležité je menovať pracovisko radiológie, ktoré veľmi promptne a ústretovo reagovalo na stále náročnejšie požiadavky na akútny vyšetrovací zobrazovací algorytmus. Za dôležité pokladám tiež spomenúť naše Doliečovacie oddelenie, na ktoré sa častokrát zabúda a ktoré preberá od nás častokrát tie menej úspešné, ale klinicky o to závažnejšie prípady. Je pravdepodobné, že vo svetle aktuálnych COVID-19 udalostí táto pozitívna správa zanikne, a to zrejme vcelku oprávnene. Verím však, že nezanikne náš enthuziazmus liečiť pacientov s neurologickými ochoreniami.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár