chirurgické oddelenie začalo operovať na novej 4K laparoskopickej veži