Žilinská župa zakúpila pre gynekologické oddelenie nový ultrazvuk