Keď sa lekári vzdelávajú

👨‍⚕️Keď sa lekári vzdelávajú 🧑‍⚕️
Celoživotné vzdelávanie je považované za nástroj, ktorý umožňuje zdravotníkom získavať aktuálne informácie ℹ️, najnovšie poznatky, zručnosti a reagovať na dynamické zmeny v poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
O svoje poznatky sa so svojimi kolegami tentokrát podelili naši primári psychiatrického oddelenia MUDr. Zuzana Janíková a 🧠neurologického oddelenia MUDr. Michal Kováčik na kongrese pre ambulantných neurológov.
Pani primárka zo psychiarie pokračovala aj ďalší deň svojou prednáškou na krajskom psychiatrickom seminári.
Ďakujeme našim šikovným primárom za profesionálne reprezentovanie nielen seba, ale aj našej nemocnice 👍

 

 

Oznam pre pacientov detskej psychiatrickej ambulancie

ℹ️ Oznam pre pacientov detskej psychiatrickej ambulancie ℹ️

Vážení pacienti,
touto cestou Vám oznamujeme, že od 02. 05. 2023

bude činnosť detskej psychiatrickej ambulancie znovu obnovená.

 

 

 

Oznam pre pacientov kardiologickej ambulancie

ℹ️ Oznam pre pacientov kardiologickej ambulancie ℹ️

Vážení pacienti,
touto cestou Vám oznamujeme, že z dôvodu dlhodobej PN je činnosť

kardiologickej ambulancie pozastavená

do odvolania. Počas tohto obdobia prosím kontaktujte okolité kardiologické ambulancie (zoznam prikladáme), prípadne Vašu zdravotnú poisťovňu.

 

Oznam pre pacientov urologickej ambulancie

Vážení pacienti,

touto cestou Vám oznamujeme, že dňa

13. 04. (štvrtok) bude urologická ambulancia zatvorená.

Za pochopenie ďakujeme.

 

 

Oznam pre darcov krvi

Vážení darcovia,

touto cestou Vám oznamujeme, že dňa 11. 04. (utorok) bude odber krvi zrušený. Budeme sa na Vás tešiť opäť 12. 04. 2023 (v stredu).

Za pochopenie ďakujeme.