Cena mesta Liptovský Mikuláš pre COVID-19 a OAIM oddelenia

🎖Pocta pre našich zdravotníkov od mesta Liptovský Mikuláš 🎖
Sme hrdí na všetkých našich zdravotníkov 🧑‍⚕️, ktorí dennodenne nastupujú do práce s veľkým nasadením. Okrem nás si zdravotníkov uctilo aj mesto Liptovský Mikuláš, keď si dnes zástupcovia COVID-19 oddelenia a OAIM prevzali z rúk primátora mesta Liptovský Mikuláš Jána Blcháča ocenenie Cenu mesta za mimoriadne obetavú prácu v službe pacientom počas pandémie COVID-19.
Cena mesta bola udelená našim dvom kolektívom:
✅ kolektívu reprofilizovaných lôžok COVID-19,
✅ kolektívu OAIM.
Ich obetavá práca prispela k záchrane mnohých životov a tiež k úľave utrpenia mnohých pacientov 🛌. COVID-19 oddelenie vzniklo v októbri 2020 v priestoroch interného oddelenia a zdravotníci z celej nemocnice 👩‍⚕️, či už z lôžkových oddelení alebo JZS sa dobrovoľne rozhodli prihlásiť a pracovať na tomto náročnom oddelení.
Kolektívy COVID-19 oddelenia a OAIM odliečili 🩺 a pomohli veľkému množstvo pacientov nielen z Liptova ale ja z oblasti Kysúc, Turca a iných regiónov Slovenska. Respirátor 😷 ,ochranný štít, overal a nepriedušné rukavice sa stali ich každodennou súčasťou. Častokrát sa stretávali s bezmocnosťou a beznádejou pri pacientoch s najťažším priebehom ochorenia.
Za výkon ich práce, ktorá je pre nich poslaním si zaslúžia náš rešpekt, obdiv a veľké ďakujeme ❤️