COVID-19 antigénové odberné miesto

COVID-19 antigénové odberné miesto oficiálne spustené

Od 16. 11. 2020 funguje už aj v našej nemocnici antigénové odberné miesto na COVID-19.

Kde je umiestnené?: pri hlavnej vrátnici, vedľa vstupného filtra a MOM

Čas prevádzky?: Pondelok – Piatok: 08:00 – 12:00

Víkendy a sviatky: nebude v prevádzke

Životzachraňujúci prístroj pre novorodenecké oddelenie

Životzachraňujúci prístroj pre novorodenecké oddelenie Liptovskej nemocnice

Novorodenecké oddelenie Liptovskej nemocnice sa teší z nového, životzachraňujúceho prístroja NEO I, ktorý mu darovala spoločnosť LIDL.  V rámci projektu „Dobré rozprávky“ získalo tieto prístroje aj ďalších 52 pracovísk na Slovensku umožňujúcich bezplatný pôrod. Ročne sa na Slovensku narodí predčasne približne 5 000 detičiek a veľa z nich potrebuje v prvých minútach svojho života intenzívnu lekársku starostlivosť.

Nemocnice mali možnosť vybrať si spomedzi dvoch prístrojov. Prvý pozostával z resuscitačného lôžka určeného pre oživovanie hlavne nedonosených novorodencov na pôrodnej sále a druhý prístroj poskytoval možnosť zabezpečiť dodatočné dýchanie počas prevozu z pôrodnej sály na oddelenie, pričom sa dá využiť aj na liečbu novorodenca na oddelení. Novorodenecké oddelenie Liptovskej nemocnice sa po dôkladnom zvážení rozhodlo pre prvý typ prístroja.

„Prístroj slúži na prvé ošetrenie novorodenca bezprostredne po pôrode pri pôrodnom lôžku matky. Je to mobilné vyhrievané lôžko s možnosťou resuscitácie novorodenca, podaním kyslíka zmiešaného so vzduchom v potrebnom pomere, je možný aj neskorý podväz pupočníka. Výhodou je to, že je dieťa ošetrené v bezprostrednej blízkosti matky, ktorá ho môže hneď vidieť a kontaktovať sa s ním.“ upresnila  Miriam Krajčiová, primárka novorodeneckého oddelenia LNsP.

Z dôvodu mimoriadnej situácie nebolo možné, aby prístroj odovzdalo vedenie spoločnosti LIDL osobne do rúk zdravotníkom Liptovskej nemocnice. „V živote sa stretávame s rôznymi situáciami a bohužiaľ nie vždy sa narodí donosené a zdravé bábätko. Úspech následnej liečby spočíva najmä v profesionálnom prístupe našich zdravotníkov ale aj v kvalite materiálno-technického vybavenia.  Touto cestou by som sa chcela veľmi pekne poďakovať spoločnosti LIDL za takto štedrý a dôležitý dar pre našich najmenších pacientov.“ doplnila Ľudmila Pohančeníková, riaditeľka Liptovskej nemocnice.

Prerušenie činnosti reumatologickej ambulancie

Oznam o dočasnom prerušení činnosti reumatologickej ambulancie.

Vážení pacienti, touto cestou Vám oznamujeme, že reumatologická ambulancia od 03. 11. prerušila svoju činnosť do odvolania. V celej nemocnici poskytujeme len neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Za pochopenie ďakujeme.