Znovuspustenie prevádzok niektorých ambulancií

Vážení pacienti,

touto cestou Vám oznamujeme že od 11. 05. 2020 došlo k obmedzenému znovuspusteniu prevádzok niektorých ambulancií v Liptovskej nemocnici.

 INTERNÉ AMBULANCIE budú ordinovať nasledovne:

Odber krvi: denne 07:00 – 08:00

Pondelok a štvrtok: Kardiologická ambulancia 08:00 – 14:30 hod.

Utorok a piatok: Interná ambulancia 08:00 – 14:30 hod.

Streda: Nefrologická ambulancia 08:00 – 14:30 hod.

Všetky interné ambulancie budú vykonávať svoju činnosť v priestoroch bývalej konziliárnej ambulancie – suterén interného pavilónu!!!

Ako sa objednať?

Objednávanie na príslušnú ambulanciu (podľa naliehavosti a zhodnotenia lekárom príslušnej ambulancie) bude možné vždy v čase ordinačných hodín príslušnej ambulancie na t. č. 044/55 63 230 v čase od 08:00- 09:00 hod., pre kardiologickú ambulanciu aj emailom kardiologia@nsplm.sk.

 

OČNÁ AMBULANCIA Liptovský Hrádok:
Pondelok – Piatok: 07:00 – 15:00
Objednať sa môžete na t. č. 044 / 520 92 24


MAMOGRAF
Pondelok – Piatok: 07:00 – 14:00
Objednať sa môžete na t. č. 044/55 63 447

FYZIATRICKO-REHABILITAČNÉ oddelenie:
Pondelok – Piatok: 07:00 – 15:00
Objednať sa môžete na t. č. 044/55 212 85

Pred vstupom do areálu nemocnice musí každý pacient prejsť tzv. triážnym stanom/filtrom, kde bude označený. Pri každom vyšetrení je potrebné mať na sebe rúško.

Vyšetrenie u pacientov v karanténe pre podozrenie z ochorenia COVID -19 alebo s potvrdením ochorenia COVID-19 nebudú realizované !!!

Za akých podmienok môžete navštíviť Vašich blízkych v nemocnici?

Nižšie uvedené pravidlá sú vydané na základe Odporúčania pre sprievod a návštevu pacientov Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 11. 05. 2020.

V nemocnici platí aj naďalej zákaz návštev!

Výnimka sa udeľuje:

Pre lôžkové oddelenia – dospelí pacienti:

 • pri pacientoch v terminálnom štádiu ochorenia – súčasne 2 blízke osoby,
 • návšteve kňaza alebo duchovného u ťažko chorých a zomierajúcich,
 • jednej osobe pre sprevádzanie pacienta pri prepustení z nemocnice,
 • jednej osobe u pacienta s poruchami duševného zdravia, ako je demencia, porucha učenia alebo autizmus,
 • s psychickými ochoreniami podľa indikácie lekára,
 • návšteve pacienta v umelom spánku na OAIM v prípade, ak z liečebného hľadiska je táto návšteva indikovaná.

Pre lôžkové oddelenia – deti:

 • sprievod detského pacienta,
 • návšteva dieťaťa v paliatívnej starostlivosti príbuznými dieťaťa vrátane iných detí žijúcich s rodičmi s spoločnej domácnosti.

Vyššie uvedené výnimky sa obmedzujú:

 • osobám mladším ako 16 rokov,
 • rizikovým skupinám osôb: vek nad 65 rokov,
 • osobám s chronickými ochoreniami alebo závažnými základnými ochoreniami so zníženou funkciou imunitného systému, osobám v paliatívnej starostlivosti,
 • potvrdeným prípadom ochorením COVID-19,
 • osobám v karanténe,
 • osobám vykazujúcim respiračné príznaky.

Návšteva sa povoľuje na vlastné riziko návštevníka!

Pred vstupom do nemocnice:

 • pred návštevou je potrebné kontaktovať príslušné oddelenie a dohodnúť si dátum a čas návštevy,
 • všetci návštevníci musia vstúpiť do nemocnice cez FILTRAČNÝ STAN

Prosíme touto cestou všetkých návštevníkov, aby zvážili každú návštevu svojho blízkeho v zdravotníckom zariadení vzhľadom na zvýšené riziko prenosu respiračných ochorení. Chránite tak seba, svojho blízkeho aj ostatných pacientov. Ďakujeme.