V Liptovskej nemocnici operujú chirurgovia na novej 4K laparoskopickej veži.

Laparoskopia ako metóda diagnostiky a liečby sa využíva v medicínskej praxi viac ako 20 rokov. Prvú laparoskopiu urobili v Liptovskom Mikuláši v roku 1995 pri operácii žlčníka. Liptovská nemocnica sa snaží poskytovať široký záber kvalitných zdravotníckych výkonov na vysokej úrovni.  Aby toto bolo všetko možné, je potrebné neustále skvalitňovať zdravotnú starostlivosť, čoho súčasťou je aj  obnova zdravotníckej techniky a prístojov.

VÚC Žilina zakúpila  pre Liptovskú nemocnicu novú  4K laparoskopickú vežu a je prvou nemocnicou na Slovensku, ktorá má toto moderné špičkové zariadenie. Centrálne operačné sály  Liptovskej nemocnice nové zariadenie už využívajú  pri operáciách v dutine brušnej. Medzi najčastejšie zákroky patria operácie žlčníka, slepého čreva a prietrží.

Operácie sú bezpečnejšie a klesá riziko potenciálnych komplikácií.

Táto špeciálna laparoskopická zostava má ultra vysoké obrazové rozlíšenie tzv. 4K a svoj dokonale ostrý obraz zobrazuje na veľkom špeciálnom medicínskom monitore s uhlopriečkou 55 “ (cca 140 cm). Operatérom sa teda naskytuje pohľad, akoby stáli priamo v tele človeka a svojimi inštrumentami vykonávajú chirurgický zákrok.  4K technológia umožňuje viditeľnejšie a jednoznačne identifikovať veľmi malé a jemné štruktúry, prináša dokonale ostrý obraz, realistické  farby, zlepšenie priestorovej orientácie a hĺbkového efektu.

Špeciálna optika umožňuje operatérovi skutočne sústrediť  svoju pozornosť na všetky detaily a tým sa výrazne zvyšuje bezpečnosť operačných výkonov, keďže operatéri neraz „ostrie“ svojich inštrumentov vedú v tesnej blízkosti dôležitých orgánov a ciev, ktorých štruktúra nesmie byť počas operácie porušená.  Operácia je  pre chirurga komfortnejšia, pre pacienta bezpečnejšia a klesá riziko potenciálnych komplikácií.

Unikátny prístrojový celok má dôležité súčasti najnovšej generácie

Dôležitou súčasťou je elektrokoagulačný prístroj najnovšej generácie,  vysokoprietokový insuflátor s ohrevom plynov a automatickým odsávaním dymu počas operácie. Rovnako tento systém obsahuje aj vysokovýkonný LED svetelný zdroj. Tieto súčasti poskytujú oparatérovi počas celej operácie výbornú viditeľnosť. Dôležitou súčasťou je tzv. laparopumpa, ktorá prostredníctvom multifunkčnej rukoväte zabezpečuje množstvo významných funkcií počas operácie. V podstate jeden inštrument dokáže odsávať sekréty z tela, preplachovať, zastavovať prípadné krvácanie  a slúži aj ako možný ďalší zavádzač inštrumentu.

Unikátna endoskopická kamera v špeciálnych režimoch ešte viac skvalitňuje operačný zákrok

Unikátny kamerový systém pracuje napríklad v režime zvýraznenia štruktúry ciev, orgánov a poskytuje  tým množstvo informácií spracovaných počítačom, ktoré môžu byť využité počas operácie na skvalitnenie operačného zákroku.

Táto endoskopická kamera s vysokým rozlíšením dokáže uchovávať signál pre ďalšiu analýzu a dokáže ho distribuovať do konferenčných  miestností, čo dáva do budúcnosti nemocnici priestor, aby za určitých podmienok  organizovala  podujatia a živé prenosy z operačnej sály na vzdelávacie účely.

Laparoskopická veža bude slúžiť pacientom z regiónu, ktorých ja približne 75-tisíc a v prípade potreby aj iným pacientom. Laparoskopické operácie v nemocnici využívajú aj v gynekológii, ortopédii a urológii.

Staroňová Ľubica

0915544181

staronoval@netmenu.sk