neurologické oddelenie získalo medzinárodné ocenenie Angel awards za liečbu cievnej mozgovej príhody