dokončená budova trafostanice a náhradného zdroja elektrickej energie