Objednávky

NSPLM záleží na transparentnom zverejňovaní uzatvorených zmluvných vzťahov. V zmysle povinnosti vyplývajúcej zo zákona č. 211/200 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)  v znení neskorších predpisov zverejňujeme objednávky od roku 2024 v Centrálnom registri zmlúv SR.

Od roku 2024 ich prehľad zverejňujeme aj na našej webovej stránke.

Číslo objednávkyPopis objednávkySuma objednávkyČíslo zmluvyDátum objednávkyDodávateľ objednávkyAdresa dodávateľaIČO dodávateľaIdentifikácia osoby