Rekonštrukcia a modernizácia psychiatrického oddelenia so zvýšením štandardu zdravotnej starostlivosti a s vybudovaním seklúznych izieb