Ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19 v LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš