vybudovaná nová hospodárska budova, budova oddelenia klinickej biochémie a patológie, zároveň bolo vytvorené nové patologické oddelenie (1952)