vybodovaná márnica, dnes slúži budova na administratívne účely