uvedené do prevádzky pracovisko urgentného príjmu a oddelenie laboratórnej medicíny