uvedená do užívania slobodáreň pre zamestnancov v areáli nemocnice