uvedená do užívania budova pre anesteziologické oddelenie a rýchlu lekársku pomoc