prístavba k budove chirurgického pavilónu za účelom umiestnenia rádiologického a urologického oddelenia, neskôr tu bolo umiestnené ortopedické oddelenie a oddelenie anesteziológie