ambulantná starostlivosť bola rozšírená o služby reumatologickej ambulancie