FAktúry

V zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. v aktuálnom znení tu nájdete prehľad prijatých (došlých) faktúr, ktoré sa týkajú verejných prostriedkov a majetku štátu.

Povinnosť zverejňovať údaje sa nevzťahuje na faktúru súvisiacu so zmluvou, ktorá nie je podľa § 5a povinne zverejňovanou zmluvou. Údaje podľa odseku 1 písm. b) povinná osoba zverejní do 30 dní odo dňa zaplatenia faktúry. Prijaté faktúry sú povinne zverejňované počas piatich rokov odo dňa ich zverejnenia.

Číslo faktúryPopis faktúrySuma faktúryDodávateľAdresa dodávateľaIČO dodávateľaDátum doručenia FAČíslo zmluvyČíslo objednávky