založenie nemocnice, prvým riaditeľom sa stal MUDr. Karol Hofmann