začiatok prevádzky Pohotovosti pre dospelých a Pohotovosti pre deti a dorast