vznik traumatologického oddelenia, oddelenia centrálnych operačných sál a sterilizácie