ukončenie prístavby novej plynovej kotolne a následne rekonštrukcia budovy v ktorej je umiestnená ústavná kuchyňa