slávnostné uvedená do prevádzky budova bývalého chirurgického pavilónu (v súčasnosti psychiatrický pavilón)