všeobecná ambulancia pre deti a dorast sa presťahovala do nových priestorov v pavilóne J