zakúpený nový CT prístroj

vznik úseku evidencie zomrelých

bolo presťahované oddelenie klinickej mikrobiológie