záchranári RLP dostali úplne novú sanitku

vybudovanie dvoch nadštandardných izieb na internom oddelení

otvorenie verejnej lekárne