otvorenie oftalmologickej ambulancie v Liptovskom Hrádku