nemocnica získala bezplatným prevodom objekt „panelák“, do ktorého sa presťahovalo neurologické oddelenie, nemocničná lekáreň a doliečovacie oddelenie (1997)